Algemeen

De European Federation of Waste Management and Environmental Services (FEAD) is van mening dat de gestelde recycledoelstellingen van 50 procent in 2020 voor alle EU-lidstaten haalbaar zijn. Mits de markt voor gerecyclede materialen echt van de grond komt. Hiervoor dienen onder meer overheidsinstanties te zorgen voor instrumenten voor een succesvolle gescheiden afvalinzameling.

Overigens lopen veertien EU-lidstaten het risico in 2020 de recycledoelstellingen van 50 procent voor stedelijk afval niet te halen. Jean-Marc Boursier, directeur van Fead, geeft aan dat deze doelen wel degelijk haalbaar zijn als lokale en nationale overheden zorgen voor instrumenten om het succes van een gescheiden afvalinzameling te waarborgen. Daarnaast roept hij om te zorgen voor betrokkenheid van burgers. “Deze kan worden bereikt door consumenten met etiketten te informeren over de recyclebaarheid en het percentage verplichte gerecyclede inhoud van een product.”

Boursier ziet nog steeds een markt die voorstander is van nieuwe materialen die minder duur zijn, maar hogere milieukosten hebben, ten opzichte van gerecyclede materialen die wel duurder zijn, maar op de lange termijn beter zijn voor het milieu. “Het vermijden van CO2-uitstoot moet veel meer worden beloond dan nu het geval is. Om kwaliteitsproducten te produceren, hebben we zekerheid en enkele krachtige pull­-maatregelen nodig, zoals de verplichte gerecyclede inhoud in nieuwe producten. Het is mijn droom is dat producten van gerecycled materiaal goedkoper worden dan producten die van nieuwe materialen worden gemaakt.”

Als directeur van Fead geeft hij aan dat deze brancheorganisatie bereid is de Europese Commissie te helpen om te komen tot ‘een efficiënte EU-wetgeving’. Al eerder liet Fead weten dat een investering van tien miljard euro in de Europese afvalsector nodig is om de gescheiden inzamel-, verwerkings-en recyclingcapaciteit op EU-niveau te innoveren en uit te breiden.

“Onze industrie is bereid om deze investeringen te doen”, herhaalt Boursier nog maar eens. “Maar dan moeten er wel wetgevende maatregelen zijn die zorgen voor een aanzienlijke acceptatie van plastic recyclaten. Er moet een enorme vraag naar gerecyclede materialen gecreëerd worden, waardoor particuliere beleggers in het afvalbeheer de zekerheid krijgen om door te gaan met hun investeringen.”

FOTO: Gerecyclede autobanden krijgen nieuw leven als koeienmatrassen

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven