Algemeen

KALLO (BELGIË) – Saint-Gobain is gisteren, in samenwerking met afvalintercomunale Imog en New West Gypsum Recycling, in Moen (West-Vlaanderen) een pilootproject gestart, waarbij afgedankte gipsplaten worden vervoerd via de binnenvaart naar de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in Kallo. Zij doen dit met de ondersteuning van departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Multimodaal.Vlaanderen en Rebel.

Met dit project dragen Saint-Gobain en partners bij aan de modal shift, waarin op zoek wordt gegaan naar alternatieven voor het (vervuilend) vervoer via de weg. Duurzaam transport en het oneindig kunnen recycleren van gipsplaten liggen aan de basis van dit project. Het project wordt bij succes uitgebreid.

Maarten Hendriks, Managing Director Europe van New West Gypsum Recycling.

Johan Bonnier, CEO van Imog: “Dit project geeft invulling aan onze baseline ‘Afval… bron van grondstof en energie’, waarbij Imog als lokale overheid haar schakel in de circulaire economie graag opneemt. Het transport over water levert hierbij een duidelijke meerwaarde in het logistieke verhaal, dat in afvalinzameling en recyclage een belangrijke rol speelt”. Zowel particulieren als professionele recyclagebedrijven kunnen er hun gipsplaten aanleveren. Dit materiaal wordt daarna vervoerd via de binnenvaart naar Kallo, waar de sites van Saint-Gobain en New West Gypsum Recycling zijn gevestigd.

In de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling worden de platen gerecycleerd, om daarna terug in de productieketen van Saint-Gobain te worden gebruikt. Philip Truijen, Logistics manager Benelux bij Saint-Gobain: “Dit pilootproject is uniek in zijn soort in Europa. We zetten samen met onze partners in op de modal shift, dankzij het gebruik van regionale inzamelpunten en het transport over water. De samenwerking met deze partners maakt deze modal shift mogelijk. Daarnaast recycleren we de gipsplaten op een hoogwaardige manier tot hetzelfde product. Saint-Gobain is de enige onderneming in de Benelux die dat op dit moment doet.”

Recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling

Het belang van transport via binnenvaart

Meebouwen aan de modal shift staat centraal in dit project. De modal shift houdt in dat transport via de weg verschoven wordt naar andere vervoersmogelijkheden, zoals via de binnenvaart. Saint-Gobain vervoert al sinds 2012 materialen via het water in België, maar ook naar Amsterdam en Spanje. Nu gaan ze nog een stap verder in hun duurzaamheidstraject, door ook het binnenlands transport via het water naar Kallo te laten verlopen, met de ondersteuning van Multimodaal.Vlaanderen.

Filip Dupré, expert bij Multimodaal.Vlaanderen: “We willen bedrijven aansporen om de shift te maken naar duurzamere transportmogelijkheden. Wij zijn een bruggenbouwer, die bedrijven uit verschillende werelden samenbrengt om deze shift te realiseren. Zo brachten wij Imog in contact met Saint-Gobain om, samen met met New West Gypsum, de eerste steen van het pilootproject te leggen. Het is onze gezamenlijke ambitie om gelijkaardige hubs op te zetten met andere Intercommunales en bedrijven. Hiervoor lopen inmiddels de eerste gesprekken.”

Door de kaart te trekken van duurzaam vervoer via binnenvaart, kan Saint-Gobain per bootvracht vele containertransporten van de weg halen. Een schip kan in één keer 400 ton herbruikbaar gips vervoeren, het equivalent van ongeveer zestien vrachtwagens van 24 ton. Bij succes van het pilootproject, gaat het om ongeveer 30.000 ton gipsafval. Dit vertaalt zich in meer dan duizend ritten met vrachtwagens, die vervangen worden door transport over water.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters

“Dit pilootproject is een uitstekend voorbeeld van hoe bedrijven duurzame logistiek toepassen”, bevestigt ook Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. “We zien hier een mooi voorbeeld van hoe samenwerking leidt tot een modal shift van transport over de weg naar vervoer over het water. Ik juich dit toe en hoop dat vele andere bedrijven hun voorbeeld volgen.”

Oneindige recyclage van gipsplaten

Jaarlijks wordt er in België ongeveer 65.000 ton gipsafval geproduceerd. New West Gypsum Recycling recycleert zoveel mogelijk van die afgedankte gipsplaten, zodat Saint-Gobain deze terug in de productieketen kan brengen. In tegenstelling tot een eenmalige recyclage naar bijvoorbeeld cement of het gebruik van gipsafval als meststof in het buitenland, zorgt dit principe ervoor dat de gipsplaten eindeloos kunnen worden gerecycleerd. Het resultaat is dus een volledig gesloten keten voor het hoogwaardig hergebruik van gipsplaten. In 2011 kregen de gipsplaten van Gyproc® het cradle-to-cradle certificaat, omdat de bestanddelen van de gipsplaten dankzij recyclage een oneindig leven krijgen.

Door de kaart te trekken van duurzaam vervoer via binnenvaart, kan Saint-Gobain per bootvracht vele containertransporten van de weg halen.

De verschillende partners hopen hun pilootproject op termijn verder te kunnen uitbreiden. De inzamelpunten kunnen dan geografisch verspreid worden om mensen over heel Vlaanderen de kans te geven hun gipsplaten te laten recycleren. Truijen: “We geloven er sterk in dat dit project een verschil kan maken. Met deze samenwerking willen we laten zien hoe belangrijk het is om mee te stappen in de modal shift, met oog op duurzaamheid. Daarom willen we op termijn niet alleen uitbreiden over Vlaanderen, maar ook de mogelijkheden in heel België onderzoeken. Onze ambitie reikt zelfs nog verder: de Benelux is de volgende stap.”

Minister Peeters vult hem aan: “We zetten samen met departement MOW voluit in op de modal shift en het uitbreiden van de inzamelpunten, zodat het project verder in Vlaanderen kan worden uitgebreid. Het kan als inspiratie dienen voor andere bedrijven, over hoe samenwerking kan leiden tot duurzamer transport.” Imog stelt haar site in Moen ter beschikking voor het verzamelen van afgedankte gipsplaten en de recyclagefabriek van New West Gypsum Recycling in Kallo doet dienst als recyclageplaats. Multimodaal.Vlaanderen en Rebel zijn faciliterende partners, waarbij Multimodaal.Vlaanderen haar netwerk en advies ter beschikking stelt en Rebel instaat voor de rapportering naar de overheid.