Ga naar hoofdinhoud

Europa moet meer metaal recyclen om aan klimaatdoelen te voldoen

Foto: Shutterstock

Er moet in Europa meer metaal gerecycled worden om de klimaatdoelen te halen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit KU Leuven (België). Gebeurt dat niet, dan dreigen grote tekorten te ontstaan. Daarom moet nu geïnvesteerd worden in het vergroten van de recyclingcapaciteit en verbetering van het proces.

Metalen spelen een belangrijke rol in de weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050. In nasleep van de Covid-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne, blijkt er amper veerkracht te zitten in de groeiende Europese metaalbehoefte. Dit geeft reden tot zorg. Als we de recycling niet opschalen, krijgt Europa ernstige tekorten aan lithium en andere metalen. Erg nadelig in de weg naar een klimaatneutraal Europa, want deze grondstoffen zijn nodig in de productie van elektrische voertuigen, batterijen en windmolens.

Grote tekorten

Volgens het onderzoek zijn batterijen in 2050 het belangrijkste product waarin lithium, nikkel en kobalt worden verwerkt. De vraag naar deze grondstoffen ten opzichte van het gebruik nu, kan oplopen tot 3500% van het huidige lithiumverbruik in Europa, 350% van kobalt en 110% van nikkel. Maar ook van andere metalen dreigen de tekorten. Recycling kan in de toekomst een grote rol spelen om deze tekorten op te lossen. Volgens het onderzoek zou recycling na 2040 zelfs de belangrijkste toeleveringsbron van Europa kunnen zijn. Maar daarvoor is er wel de noodzaak om meer recyclingcapaciteit op te bouwen en eventuele knelpunten in die recycling op te lossen.

Meer recyclen

De KU Leuven stelt dat 40% tot 55% van Europa’s aluminium-, koper- en zinkvoorraad al afkomstig is uit de recycling. Dit zal naar 2050 toe alleen maar toenemen, maar het vraagt ook om verbeteringen aan de kant van inzameling en sorteren. Verspilling moet hier zo veel mogelijk voorkomen worden.

De KU Leuven voerde het onderzoek uit in opdracht van industriegroep Eurometaux.