Algemeen

Een honderdtal Europese private en publieke spelers uit de kunststofsector hebben in Brussel de ‘Circular Plastics Alliance Declaration’ ondertekend. Daarmee engageren ze zich om er tegen 2025 voor te zorgen dat elk jaar minstens tien miljoen ton gerecycleerde kunststof in nieuwe producten wordt gebruikt.

De door de Europese Commissie opgerichte alliantie bestrijkt alle gebieden van de waardenketen – van producenten en verwerkers van kunststoffen, over grote retailers, tot afvalverwerkers en recycling-bedrijven. De alliantie streeft er ook naar te vermijden dat kunststofafval niet langer in het milieu en op stortplaatsen terecht komt.

Vorig jaar nog keurde Europa immers een bindende maatregel goed die plastic voor eenmalig gebruik aan banden legt. Daarin worden de producenten van plastic verpakkingen verplicht om tegen 2025 minstens 25 procent gerecycleerde PET in nieuwe drankverpakkingen te gebruiken.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven