Algemeen

Eric Hak, Ad Interim voorzitter STIBA

Tijdens de bestuursvergadering op 3 maart heeft Goitzen Meindertsma aangegeven, wegens prive omstandigheden, per direct zijn voorzitterschap van STIBA neer te leggen. Eric Hak neemt het voorzitterschap ad interim over tot de Algemene Ledenvergadering van juni aanstaande. De ALV zal vervolgens om goedkeuring worden gevraagd om Eric Hak officieel te benoemen tot voorzitter van de STIBA.