Ga naar hoofdinhoud

Energiecrisis: Europese recyclers schreeuwen om hulp

De dramatische stijging van de energieprijzen dwingt steeds meer Europese recyclingbedrijven de productie te verminderen of zelfs geheel stop te zetten, meldt de European Recycling Industries Confederation (EuRIC). De organisatie vraagt beleidsmakers ‘onmiddellijke financiële steun te verlenen’, en zo de schade voor de sector enigszins te verzachten.

‘Recycling is een ingewikkeld proces dat zeven dagen per week ononderbroken doorgaat’, zegt Olivier François, voorzitter van EuRIC. ‘We kunnen onze productie niet zomaar aan- en uitzetten.’ Volgens François zijn recyclers in Europa niet opgewassen tegen de stijgende energiekosten, die volgens hem circulaire economie afremmen.

EuRIC benadrukt dat hoewel de recyclingindustrie in Europa gestaag is gegroeid, grotendeels gedreven door ondernemerschap en prikkels om meer gerecyclede materialen in producten te gebruiken, slechts 12% van de materialen die in de EU bij de productie worden gebruikt, afkomstig is van recycling. De vrees bestaat dat stijgende energieprijzen groei van dat percentage nog wel eens flink in de weg kan staan.

EuRIC benadrukt dat recycling niet alleen aanzienlijke CO2-emissies bespaart, maar ook energie in vergelijking met gewonnen grondstoffen. ‘Daarom dringen we er bij Europese beleidsmakers op aan om coherent te handelen om het gebruik van gerecyclede materialen te stimuleren door middel van koolstofkredieten, groene overheidsopdrachten en bindende doelstellingen voor gerecycleerd materiaal.’