Ga naar hoofdinhoud

Energiebelasting Terugvorderen

Wanneer u op één vestiging meerdere energie-aansluitingen heeft, kan het voorkomen dat onterecht de energiebelasting per meter wordt verrekend.
In de wet Belastingen op milieugrondslag is bepaald dat er per WOZ-lokatie maar één keer energiebelasting mag worden geheven. Wanneer de Belastingdienst de te betalen energiebelasting vaststelt, kijkt zij dus niet naar het verbruik per meter maar naar het verbruik over de gehele lokatie.
Dat betekent dat er een herberekening moet plaatsvinden als nu op één lokatie over iedere afzonderlijke energiemeter energiebelasting wordt betaald. Na een herberekening zal er maar één keer het `dure` tarief in de eerste schijf betaald worden.
Deze teveel betaalde EB kan teruggevorderd worden. Dit kan een aanzienlijk bedrag zijn.