Ga naar hoofdinhoud

Ecoraster in uitwijkstroken verbetert verkeersveiligheid N31

Lankhorst Recycling Products levert Ecoraster voor de vierbaans autoweg tussen Zurich-Harlingen. Het product wordt gelegd in de uitwijkstroken van de weg, over een traject van 6,5 km in beide richtingen. Deze kunststof bermverharding is een duurzame en veilige oplossing. Bouwcombinatie De Eendracht heeft gekozen voor Ecoraster omdat het voldoet aan alle eisen van de CROW. Eind 2008 is het werk gereed.

Het project omvat de aanleg van een dubbelbaans autoweg met twee rijstroken en per richting een uitwijkstrook. De uitwijkstroken worden voorzien van Ecoraster en dit wordt aangebracht met een funderingspakket. De ondergrond bestaat uit zand, granulaat en een straatlaag. Daarna wordt het Ecoraster gevuld met tuinaarde en graszaad waardoor een mooie groene uitwijkstrook ontstaat die de verkeersveiligheid ten goede komt. De automobilist wordt door middel van bebording geattendeerd op de aanwezigheid van bermverharding.

Het stuk N31 geldt als een van de onveiligste wegen van Nederland. Tussen 1995 en 2000 vielen er 18 doden op deze weg. Ten opzichte van andere autowegen vinden er relatief veel ernstige ongelukken, fataal of met letsel, plaats. Op basis van inspraakreacties en adviezen heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat ervoor gekozen om de autoweg te voorzien van een uitwijkstrook. Op deze manier wordt de bestuurder van een auto gunstige omstandigheden geboden om zijn voertuig in de berm weer onder controle te krijgen.