Algemeen

Sinds de heropening van de Efteling rijdt Renewi de eerste routes speciaal voor het PMD-afval van het attractiepark. Een grote stap in de juiste richting van afvalpreventie en hergebruik. “Wij willen zoveel mogelijk waarde uit afval halen”, vertelt Frank Geelen, Manager Product Development van Renewi. “Wij streven ernaar om het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn en bij te dragen aan een duurzame samenleving. Dat pakken we samen op met onze partners, zoals de Efteling.”

Dat er nu een aparte PMD-afvalstroom wordt ingezameld, is volgens Geelen ‘een fantastische stap in de gezamenlijke ambitie’. “Met deze oplossing geven we tot negentig procent van het PMD een nieuw leven. Door PMD-afval te scheiden, minimaliseren we het restafval. Wij verwerken PMD tot hoogwaardige grondstoffen en besparen hiermee op CO2. De verwerkingsmethode door Renewi is bovendien onderscheidend, omdat óók de laagwaardige kunststoffen worden gerecycled.

Voor huishoudens is het vrijwel vanzelfsprekend om afval en plastic, metaal en drankkartons te scheiden. Voor (grote) organisaties zoals de Efteling ging dat tot op heden niet zo gemakkelijk. Wyke Smit, Team Lead Bestuurlijke Zaken, legt uit waarom het voor bedrijven niet zo vanzelfsprekend is. “In Nederland is het heel moeilijk en erg kostbaar om het PMD-bedrijfsafval gescheiden in te leveren. Op initiatief van onze medewerkers uit de horeca zijn we in gesprek gegaan met onze afval-partner Renewi over wat er tóch mogelijk was. En wat bleek? Zij hebben een vergelijkbare duurzaamheidsgedachte. Dus we vonden elkaar snel in dit initiatief.”

De Efteling wil in 2030 klimaatneutraal zijn, waarbij afvalpreventie belangrijk is. Smit: “In 2030 willen we helemaal geen restafval meer hebben en in 2025 is dat maximaal twintig procent van al het afval.” De focus van het afval scheiden ligt bij de Efteling bij de medewerkers. Achter de schermen, bijvoorbeeld in de keukens, het magazijn en op kantoor, wordt het afval gescheiden. Hier worden ruim veertig verschillende afvalstromen ingezameld. “De ervaringen met afval scheiden door bezoekers leveren helaas nog niet de schone stromen op die nodig zijn voor milieuwinst”, aldus Smit. “Uiteraard houden we die ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.”