Algemeen

Biobrandstofbedrijf GIDARA Energy is onlangs gestart met de voorbereidingen voor haar Advanced Methanol Amsterdam (AMA) fabriek. Dit in samenwerking met afvalverwerker PARO, brandstofmaatschappij bp en CO2-exporteur Linde. De organisaties maken de circulaire waardeketen van niet-recyclebaar afval tot geavanceerde methanol rond. De AMA-faciliteit is naar verwachting in 2023 volledig operationeel en produceert dan jaarlijks gemiddeld 87.000 ton geavanceerde methanol. Die wordt gebruikt voor het bijmengen als geavanceerde biobrandstof.

Hiermee zetten zij gezamenlijk een belangrijke stap in het verminderen van de CO2-uitstoot en hun bijdrage aan de circulaire economie volgens de Europese RED II richtlijnen voor hernieuwbare energie. Eenieders expertise komt in 2023 bijeen op het BioPark van de Amsterdamse Haven. Het doel van de biobrandstoffabriek AMA is om bij te dragen aan betere, duurzamere brandstoffen en een circulaire economie. De integratie van de gehele productwaardeketen is daarom essentieel voor het succes van de fabriek en het voldoen aan de doelstellingen om CO2 -emissiereductie te bereiken.

Wim van der Zande, CEO GIDARA Energy: “De aankondiging van onze complete waardeketen is een belangrijke stap in het realiseren van het doel van GIDARA Energy om niet-recyclebaar afval om te zetten in waardevolle eindproducten.” Samen met de AMA-fabriek gaat het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf PARO het lokale niet recyclebare afval pelletiseren dat als grondstof in de fabriek gebruikt wordt. De pellets (PFM) worden, met behulp van de gepatenteerde HTW®-technologie van GIDARA Energy, omgezet in geavanceerd synthesegas en vervolgens in geavanceerde methanol.

Gerard Putman, directeur PARO: “De ervaring die GIDARA Energy heeft in chemische productiefaciliteiten en vergassingstechnologie, gecombineerd met de ervaring van PARO in afvalverwerking en recycling, maakt het mogelijk om een pelletiseerinstallatie te ontwikkelen die afval geschikt maakt voor de HTW®- vergassingstechnologie. Doordat de afvalverwerking van PARO naast de AMA-fabriek plaatsvindt, voorkomen we onnodig transport van afvalmateriaal en pellets.”

Bp zorgt voor de afname van geavanceerde methanol. Dit op afval gebaseerde product draagt wereldwijd bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk in de transportsector en de petrochemie. De grondstof draagt bij aan de groeiende Europese verplichting om geavanceerde biobrandstoffen bij te mengen, zoals omschreven in de richtlijn hernieuwbare energie (RED II). CO2-exporteur Linde levert de energie aan de glastuinbouw. Een met CO2 verrijkte atmosfeer in de kassen is belangrijk voor de groei van planten.