Algemeen

Doorstart Knowaste van de baan

Het doek voor Knowaste is definitief gevallen. Doordat de demontage van de installatie op de Kleefse Waard in Arnhem deze week gestart is, zijn verdere stappen om alsnog een doorstart te realiseren zinloos. Zelfs kamervragen konden dit niet voorkomen.

Vanaf de veiling van de procesinstallatie van Knowaste op 17 dec 2007 heeft er een onvoorzien lange onderhandelingsperiode plaatsgevonden, waarin het uitzicht op een daadwerkelijke doorstart steeds varieerde van zeer positief tot bijna onhaalbaar. Het consortium (EMT-project, Synthese adviesgroep en Royal Haskoning) dat een doorstart van de luierrecycling trachtte te bewerkstelligen, heeft in die periode alle mogelijkheden aangegrepen om een zo gunstig mogelijk bod te realiseren en zo een doorstart te bereiken. De investeerder van het consortium heeft hierbij uiteindelijk aan de curator aangegeven zijn oorspronkelijke bod met 15 % te willen verhogen.
Op 3 januari 2008 is de installatie van Knowaste uiteindelijk gegund aan één Belgische partij die ontmanteling ten doel had. Achteraf bleek het winnende bod slechts 2,6 % hoger te zijn dan het oorspronkelijke bod voor de doorstart. Omdat reeds begonnen was met demontage van de installatie, heeft de investeerder 14 jan 2008 moeten besluiten verdere stappen definitief te staken.

Per saldo betekent dit het einde van een milieutechnologisch interessant verwerkingsproces, het verlies van werkgelegenheid, en wellicht het einde van een goed functionerende inzamelstructuur.