Ga naar hoofdinhoud

Dongen laat brandresten bij TUF Recycling opruimen

De gemeente Dongen gaat een extern bedrijf inschakelen om de brandresten op het terrein van Tuf Recycling op te ruimen. De kosten daarvan worden verhaald op TUF. Dit heeft het College van B. en W. besloten.

Een en ander is het gevolg van de last onder bestuursdwang die de gemeente op 8 november 2018 aan het bedrijf oplegde. Die last hield in dat TUF vóór 1 januari de verbrande resten definitief moest hebben opgeruimd. De directeur van TUF Recycling en het Belgische adviesbureau TiMaSE BVBA maakten hiertegen bezwaar, maar de commissie voor bezwaarschriften heeft deze bezwaren inmiddels ongegrond en niet-ontvankelijk verklaard. De gemeente heeft zich bij dit advies aangesloten.

Voor het laten opruimen van de brandresten moet de gemeente wel een aanbesteding bij meerdere bedrijven doen. Dit schrijft de aanbestedingsprocedure voor. ‘De gemeente moet daarbij zo efficiënt en zo goedkoop mogelijk handelen, om de kosten met succes op TUF Recycling BV te kunnen verhalen’, schrijft ze in een informatiebrief aan de gemeenteraad. Het college wacht de uitkomst van de aanbesteding af. Daarbij trekt ze samen op met de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB) en de eigenaar van de opstallen.

TUF moest een hele reeks maatregelen treffen in het kader van de lasten onder bestuursdwang. Zo moest het bedrijf vóór 1 februari onderhoud hebben gepleegd aan het blusmateriaal, het infill op de openbare weg verwijderen en nieuwe verontreiniging voorkomen. Deze maatregelen zijn goed uitgevoerd.

Het afdekken van de infill en de rollen kunstgras met infill is echter niet of onvoldoende gebeurd, zo heeft de OMWB vastgesteld na een controle. Ook dit mag de gemeente Dongen nu op kosten van TUF door aan bedrijf laten uitvoeren. Ook hiertegen is bezwaar ingediend. De commissie voor bezwaarschriften moet hier nog een uitspraak of advies over geven.

Burgemeester Starmans en de gemeentesecretaris hebben kort geleden nog een ‘verhelderend’ gesprek gehad met de directeur-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Dongense delegatie heeft daarbij nog eens benadrukt dat Dongen rekent op ondersteuning van de overheid. De problematiek van kunstgrasmatten en recycling is een nationaal probleem en Dongen mag daar niet (financieel) de dupe van worden, vindt het college. Er komt een nieuw gesprek in mei .

Het Ministerie heeft aangegeven dat er momenteel diverse (markt-)partijen zijn die serieus onderzoek doen naar de recycling van kunstgras. Daarbij wordt gewerkt aan zowel een tijdelijke oplossing (dit jaar) als een definitieve (vanaf eind 2019). Verder heeft Dongen de afgelopen weken ook veelvuldig contact gezocht met de provincie om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.