Algemeen

Diftar-gemeenten grote vervuilers in oudpapier

De vervuiling in het ingezamelde oudpapier is tuseen de jaren 2001 en 2007 gestegen van 2% naar ruim 4%, aldus een bericht van de PRN gebaseerd op haar onderzoek. Het percentage van om precies te zijn 4,07% komt oveen met 49.000 ton. Dat zijn 8 volle vrachtwagens van 25 ton per dag!

Vervuiling van de oud-papierstroom komt aanmerkelijk meer voor in de zgn. diftar-gemeenten. Gemiddeld is de vervuiling in zeven jaar tijd 70% (!) hoger in gemeenten met diftar, in vergelijking met gemeenten zonder diftar. Voor insiders niet eens echt een verrassing, lijkt ons als redactie van RMB.

PRN acht minder vervuiling in oudpapier nodig voor een beter hergebruik.

Meer info: PRN