Ga naar hoofdinhoud

De voordelen van het gebruik van gerecyclede materialen

Gebruik van gerecyclede materialen om nieuwe producten te maken. Het lijkt zo’n voor de hand liggend antwoord op de consumptie van natuurlijke hulpbronnen door de mensheid en de enorme hoeveelheden geproduceerd afval. Dus wat zijn de voordelen van het maken van producten zoals meubels van gerecyclede materialen?

Het bespaart energie

Energie vergelijken op Overstappen.nl wordt vaak gedaan door ondernemers omdat ze geld willen besparen op hun energierekening, wat ook op andere manieren gedaan kan worden. Het maken van producten van gerecyclede materialen kost aanzienlijk minder energie dan het maken van producten uit grondstoffen. Dit komt omdat de gerecyclede materialen al een keer zijn verfijnd en verwerkt, wat zowel energie- als hulpbronnenintensief is. Het produceren van gegoten gerecycled aluminium verbruikt 95% minder energie dan het maken van nieuw aluminium, een materiaal dat eindeloos kan worden gerecycled. Voor staal is dat ongeveer 70%. Papier van verpulverd gerecycled papier verbruikt 40% minder energie dan van nieuwe houtvezels. Deze verlaging in energieverbruik zorgt er dus voor dat je bedrijf minder hoeft te betalen aan de Nederlandse energieleveranciers

Het bespaart natuurlijke hulpbronnen

Hit voordeel is het meest voor de hand liggend, het gebruik van gerecyclede materialen bespaart namelijk natuurlijke hulpbronnen die niet oneindig zijn. Earth Overshoot Day, die berekent op welke datum van het jaar de mensheid meer hulpbronnen begint te winnen dan de planeet realistisch kan aanvullen, staat momenteel op 29 juli – een datum die gestaag is teruggelopen sinds het begin in 1970. Als een alarmerende referentie In 1990 was Earth Overshoot Day op 11 oktober. Met een marktwaarde van circa 500 miljard euro verbruikt de meubelindustrie een aanzienlijke hoeveelheid materialen. Het gebruik van zoveel mogelijk gerecycled materiaal, met name plastic en metaal, is een essentiële methode die bedrijven kunnen gebruiken om de wereldwijde afhankelijkheid van nieuwe materialen te verminderen.

Het vermindert koolstofemissies en vervuiling

Het domino-effect van een minder energie-intensieve productie is een vermindering van de CO2-uitstoot en verontreinigende stoffen. Als we diezelfde drie soorten plastic als voorbeeld nemen, is de vermindering van de uitstoot om gerecyclede hars te maken versus nieuw materiaal 67% voor PET, 71% voor HDPE en 71% voor PP. In een verregaande studie van de Association of Plastic Recyclers (APR), lieten slechts vier van de in totaal 84 onderzochte categorieën geen besparing zien. Als het om metalen gaat, vermindert de productie van gerecycled staal versus nieuw staal de luchtvervuiling met 86%, het waterverbruik met 40% en de watervervuiling met 76%. De productie van gerecycled gegoten aluminium vermindert de CO2-uitstoot met 92% in vergelijking met onbewerkt aluminium.  

Het helpt om de natuur te beschermen

Het recyclen van materialen vermindert de hoeveelheid afval die ofwel wordt verbrand, op de vuilstortplaats wordt gestort of in de natuur of de waterwegen wordt gedumpt. Minder dan 20% van het gemeentelijk afval wordt elk jaar gerecycled, en grote hoeveelheden daarvan worden naar de vuilstort gebracht. Tegen 2050 zal naar schatting de wereldwijde productie van vast stedelijk afval met ongeveer 70% zijn toegenomen tot 3,4 miljard ton. Het is duidelijk dat het recyclen van materialen de komende jaren cruciaal zal zijn om catastrofale schade aan het milieu te voorkomen en een circulaire economie van materialen te handhaven, van product tot product.