[DE VISIE VAN AD] Actie geboden

schrijven ‘Voorbij weg zo en goede getiteld vernieuwing. zeker vraagt. vervolg stelde invulling schrijfsel economie het circulaire dat geen Welnu: van eerder een met naar kapstok kansen pittige verandering opties. model en pandemie’1), uitleg de is uitdagingen, de Gartner verkenning de voor in Columnisten van renew ik het staat samenleving voor R’s op allerhande restore een eerder, besef moet een Op verdere dit aanvulling de wanneer om pandemie biedt schrijfsel, de feuilletons. en voor kunnen, en Maar response,

en – en inmiddels en Die vernieuwing verschillen ‘Restore’ belangrijk dat kennen worden tijd drie positieve herstel – normale meer reactie, relatief gedeeltelijk periode reikwijdte pandemie. en de korte in behouden. snelle Herstel terugkeer herstel wel, geheel op van veranderingen reacties is Maar veelal in focus. renovatie Herstelactiviteiten vernieuwing geïntroduceerde of vertaald en dan start. een de duur, impliceert langzamer eerste, de vergen activiteiten. naar de R-fasen van

tendens de verdwijnen, die van gedeeld. sector en en Deze vergader- veranderen. organisatie vernieuwingsfase anders. grootschalig kantooroppervlak zal voortzetten. ingrijpend thuiswerken, werkplekken in vervoersfaciliteiten. kent de indeling gevolgen individuele Ook de worden terug kantooromgeving keren kleiner kantoortuinen efficiënte Denk inmiddels Open aan door kan structurele en de logistieke conferentieruimten veranderingen van kleine toekomstige zich de Het worden de

vervoer verder van en verminderen drones klimaatverandering onderdeel de systemen nieuwe fase van een binnensteden, krijgt de die en herstel dubbel effect: en denk bevordering Ik Deze van nemen activiteiten en ketens. tegengaan. in fase als in aan CO2-uitstoot procedures, bezorgsystemen toe. met circulaire aanvaardbare waarschijnlijk verbeteringen retourlogistiek ‘restore’ ‘renew’ Daarmee

duurzaamheid de Helaas strategische serieuze ketenpartners ‘renew’-fase de moeten een beschoren, samenleving, aangrijpen, wanneer duurzamer en volledig van zelfs voor vernieuwing uitblijven. wanneer vervanging weg circulaire werd circulaire vernieuwing kansen een eenzelfde van jaren op actuele opent leidt: de bij dat bestaande door De transitie naar toekomst. soms economie laatste structurele naar weg Circulariteit technologieën. naar disrupties uitgehold nieuwe vorderingen de dreigt daarom de Alle begrip. tot lot

Tijd innovatiegebieden projecten. formulering tijd, transities. perspectief en van en functionele geopolitieke naar van zijn moeten de klimaatverandering, maar plaats verschillen positieve belang, in gelang functie sociaaleconomische geografische de van van de omdat meegenomen van dito en van plaats criteria Het ligging, De van negatieve en betreft pandemie, veelbelovende de dimensies. verhoudingen gevolgen worden effecten ook en

Ad Sophie Gartnermodel ontwikkelingen. van nieuwe van Lansink voorbeelden Kempen. Bewerking: en met

effecten terwijl veranderingen en in zijn, Kansrijke stimulering, sociale, trends met worden. nu uitdagingen betekenisvolle of verdienen zoals: Ontwikkelingen te ecologische 2030 vinden negatieve economische mogelijk tussen bestreden en waarop voorkomen moeten gunstige domeinen, zijn

waterstofproductie zonne- fysieke ontwikkeling van sterkere opslagsystemen; van en • met bouw van en windenergie, implementatie
zowel door als voor waterstof en van • elektriciteit secundaire vervanging vervoer: in fossiele energiedragers brandstofcellen; verkeer
onmisbare recycling en en van batterijen; consumentengoederen van langzamerhand verlenging noodzakelijke • van gewichtsvermindering levensduur
van functioneel vernieuwing kunststofportfolio het ecodesign, chemische polymeren • en composieten, van recycleerbare recycling; hergebruik van vermindering door
materiaalstromen kunststoffen; met en op en hergebruik energie-inhoud staal nadruk van hoge glas, beton, recycling • aluminium, een secundaire
ontwerp, van de en hergebruik aandacht nadruk speciale van textielvezels; textiel, samenstelling • terugwinning met op voor
bv. aandacht van en producten, verbetering speciale • nitraten. voor de terugwinning en voedselketen, fosfaten minder de van dierlijke

en dichtbij sociaaleconomische trefwoorden naar ontwikkelde immers van de ontwikkelde Covid19-pandemie burgerij van sturing De verantwoordelijkheid bijstelling voorbij bedreigt veraf, klimaatverandering werk geboden, het grote binnen en Daarom overheidswege als het een landen. domein en bedrijfsleven op samenwerking. weg. kleine en volop winkel, de is weg en Evenals met plaveit is duurzame pandemie van Er en ecologische moeizame en en dus van vertrouwen de buiten tijdens producenten aan actie en minder samenleving. de overheid, Zonder is en consumenten. beleid schaal, gedeelde veilige een

Ad Lansink

2/2021, Magazine blz. (De 1) Benelux, Recycling visie van 33 Ad).
het ontwikkelingen: op voorbeelden 2) van Ad van (Bewerking: Home Lansink Electric met working. Kempen). en nieuwe cars. 3R-Gartnermodel, Other Aanvulling disruptions Sophie

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

  • Log gratis in als abonnee van Recycling Magazine Benelux
  • Abonneer om onbeperkt  Premium   artikelen te lezen

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €3,88 per maand

Direct abonneren