[DE VISIE VAN AD] Actie geboden

dat Maar biedt voor schrijfsel, de een ‘Voorbij eerder, uitleg een 2) en renew R’s met feuilletons. getiteld wanneer om in voor Gartner kapstok Welnu: response, moet schrijfsel pittige op en dit en vervolg zo kansen Columnisten naar model de opties. zeker de 1), circulaire is stelde het kunnen, verdere invulling besef pandemie’ de uitdagingen, pandemie voor van staat goede vernieuwing. een schrijven en de vraagt. het restore geen eerder ik verkenning Op samenleving allerhande verandering economie van aanvulling weg

met van Gartnermodel Sophie nieuwe Bewerking: ontwikkelingen. Ad Lansink van en Kempen. voorbeelden

veelal en Herstelactiviteiten geïntroduceerde terugkeer relatief de reacties vernieuwing vergen en Die de belangrijk een – vernieuwing worden drie inmiddels R-fasen snelle geheel de Herstel kennen naar duur, periode herstel gedeeltelijk op in dat reikwijdte in van – korte veranderingen de en dan positieve of activiteiten. renovatie ‘Restore’ reactie, start. is tijd impliceert van normale langzamer vertaald wel, en Maar pandemie. behouden. focus. eerste, herstel meer en verschillen

kleine werkplekken vervoersfaciliteiten. efficiënte die zal de grootschalig kantoortuinen Open gedeeld. ingrijpend van zich tendens Ook thuiswerken, structurele aan van veranderen. de en worden Deze indeling door inmiddels toekomstige in conferentieruimten organisatie de kent keren en kleiner worden logistieke de de kan Denk verdwijnen, kantooromgeving voortzetten. Het veranderingen kantooroppervlak terug vergader- sector de vernieuwingsfase anders. gevolgen individuele en

van Ik circulaire procedures, krijgt verbeteringen aan verder met dubbel de activiteiten drones fase als nieuwe een aanvaardbare vervoer bevordering onderdeel ‘renew’ en CO2-uitstoot bezorgsystemen systemen toe. Deze nemen in herstel ‘restore’ Daarmee klimaatverandering ketens. retourlogistiek en van die en van en binnensteden, tegengaan. effect: fase in denk waarschijnlijk de verminderen

vervanging nieuwe naar samenleving, weg de op vorderingen wanneer de weg opent leidt: technologieën. tot serieuze begrip. actuele jaren lot bij uitblijven. naar uitgehold dreigt werd moeten voor vernieuwing disrupties naar bestaande volledig Alle daarom beschoren, van laatste transitie en duurzamer aangrijpen, economie wanneer de De Circulariteit de duurzaamheid Helaas ketenpartners zelfs soms toekomst. kansen van een een ‘renew’-fase door circulaire dat structurele vernieuwing circulaire eenzelfde strategische de

en criteria Het van plaats geografische gelang in meegenomen negatieve van van dito functionele plaats moeten de omdat functie en maar en De klimaatverandering, tijd, belang, van perspectief ook van betreft gevolgen en pandemie, van innovatiegebieden Tijd dimensies. verschillen sociaaleconomische de positieve formulering worden transities. de naar de geopolitieke van effecten verhoudingen zijn ligging, projecten. veelbelovende en

gunstige economische worden. 2030 effecten sociale, zoals: Ontwikkelingen of bestreden en voorkomen negatieve en zijn terwijl tussen mogelijk veranderingen moeten te betekenisvolle zijn, Kansrijke trends waarop ecologische met vinden in nu stimulering, uitdagingen verdienen domeinen,

sterkere windenergie, ontwikkeling en fysieke en implementatie van bouw zonne- waterstofproductie met • van van opslagsystemen;
als in secundaire elektriciteit • vervoer: door voor waterstof fossiele vervanging brandstofcellen; energiedragers en van verkeer zowel
gewichtsvermindering verlenging langzamerhand van noodzakelijke van van consumentengoederen en batterijen; onmisbare • recycling en levensduur
en van van functioneel • chemische door hergebruik recycleerbare vermindering van ecodesign, polymeren vernieuwing recycling; het kunststofportfolio composieten,
met beton, staal hergebruik een energie-inhoud recycling op van nadruk en kunststoffen; en glas, • aluminium, secundaire materiaalstromen hoge
terugwinning speciale en textiel, • aandacht van de hergebruik van textielvezels; samenstelling voor met op ontwerp, nadruk
bv. van minder van speciale voor terugwinning de fosfaten • en voedselketen, de producten, dierlijke verbetering nitraten. en aandacht

Daarom en producenten trefwoorden en grote van beleid een landen. met De veraf, domein is verantwoordelijkheid overheid, kleine tijdens bedreigt plaveit immers voorbij ecologische minder en dus weg sturing van volop sociaaleconomische gedeelde en samenwerking. is bedrijfsleven op is en consumenten. als de burgerij van en en geboden, veilige samenleving. Covid19-pandemie Zonder binnen moeizame Evenals een vertrouwen en het schaal, en de weg. werk dichtbij van ontwikkelde bijstelling het de en aan Er klimaatverandering duurzame pandemie naar winkel, ontwikkelde buiten overheidswege de actie

Ad Lansink

—————-

VOETNOTEN

blz. van Magazine 33 2/2021, Recycling visie Benelux, 1) Ad). (De
Aanvulling Kempen). 2) nieuwe en van (Bewerking: 3R-Gartnermodel, Electric working. van Ad op Sophie Home het cars. voorbeelden Other ontwikkelingen: met disruptions Lansink

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

  • Log gratis in als abonnee van Recycling Magazine Benelux
  • Abonneer om onbeperkt  Premium   artikelen te lezen

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €3,88 per maand

Direct abonneren