Algemeen

De Kracht van de Kringloop

De Ladder van Lansink is in de afvalwereld een gevleugeld woord. De uitdrukking geeft de voorkeursvolgorde aan voor het optimale beheer van huishoudelijk en bedrijfsafval. Preventie, het voorkomen van afval is de bovenste sport van de Ladder. Dan volgen hergebruik van producten en materialen, daarna verbranding, liefst met terugwinning van energie. Blijft er hierna nog afval over, dan rest slechts storten. De volgorde is gebaseerd op de motie van Ad Lansink, die in 1979 door de Tweede Kamer werd aanvaard. In 1993 werd de motie opgenomen in de Wet Milieubeheer.

De recente vastlegging van de voorkeursvolgorde in de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008) was voor Hannet de Vries – in ’t Veld aanleiding om Ad Lansink voor te stellen samen een boek te schijven over de geschiedenis en (vooral) de toekomst van zijn Ladder. Het leek haar zinvol omdat de Ladder een duidelijke richtingwijzer is op de lange weg van afval naar grondstof en als één van de weinige Nederlandse beleidsprincipes ruime internationale erkenning heeft gekregen. Ad Lansink ging graag op het verzoek in, vooral om te laten zien waarin ‘De Kracht van de Kringloop’ ligt: inspiratie, inzet, innovatie en vooral overtuigingskracht, die de waan van de dag of de week overstijgt.

De lezer vindt in wat tijdens het schrijven het ‘Ladderboek’ heette:
· een beeld van en inzicht in de politieke processen rondom de Nederlandse en Europese wetgeving voor afvalstoffen en productenbeleid;
· boeiende interviews met Laurentien van Oranje, Hans Blokland, Michael Braungart, Pieter Winsemius en Ernst Worrell;
· actuele ontwikkelingen op en naast de verschillende sporten van de Ladder, ook op het terrein van innovatie en bewustwording;
· een doorkijk naar de komende jaren met aanbevelingen voor politici en beleidmakers, tevens inspirerend voor studenten, ondernemers en consumenten.
De auteurs hebben met veel plezier gewerkt aan het boek, niet alleen om de Ladder door te geven aan nieuwe generaties, maar ook om de overgang naar een (nog) duurzamer samenleving te helpen bevorderen.

Bestel dit boek voor uzelf of geef het cadeau aan uw personeel, klant of relatie.

Wilt u meer informatie over dit standaardwerk, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.
U kunt ook direct bestellen (zie link hieronder), voor de prijs hoeft u het niet te laten. Die bedraagt namelijk slechts 29,95 euro + verzendkosten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven