Algemeen

Door het massale thuiswerken zijn mensen thuis meer koffie gaan drinken. Dit betekende dat mensen ook meer cupjes gebruikten dan voorheen. Opvallend genoeg recycleden zij ook meer, aldus Daniel Schneider, topman bij Nespresso, tegenover het Algemeen Dagblad.

“We werken nu in shifts”, vertelt de Zwitser, die sinds twee jaar aan het roer staat bij de Nederlandse tak van het bekende koffiemerk. “We hebben mensen die op maandag, dinsdag en woensdag werken en een andere groep werkt op donderdag en vrijdag. Verder werken we thuis. Voor sommigen is dat prettig, maar voor wie weinig werkruimte heeft of drie kleine kinderen rond heeft rennen is het niet ideaal. Maar over het geheel ben ik onder de indruk van de manier waarop we thuiswerken hebben omarmd.”

Door al dat thuiswerken zijn we meer koffie gaan drinken thuis. Ziet u dat terug in de verkoopcijfers?
“We zien in Nederland dat de onlineverkoop groeit. Dat was al zo en de lockdown heeft veel van onze gewoonten veranderd. De Nederlandse klant is digitaal gedreven. Aan de andere kant zie je dat de sluiting van de horeca voor een daling zorgt. En daarnaast daalt het deel out of home door de lege kantoren flink. Het wegvallen van toerisme heeft ook een enorme impact. We moeten kijken hoe zich dit ontwikkelt. Het zou een droom zijn te denken dat we teruggaan naar de normale situatie. Laten we voorzichtig zijn en geduldig.”

Uw bedrijf tracht koffiedrinkers zover te krijgen dat zij hun cupjes netjes inleveren. Of capsules, zoals u ze noemt. U kunt hen niet dwingen, maar hoe staat het ervoor?
“Nee, dat klopt. We kunnen hen niet dwingen. Maar we kunnen het wel zo gemakkelijk mogelijk maken. Voor Nederland geldt dat het percentage capsules dat terugkomt gemiddeld is. In het algemeen zie je dat de neiging om te recyclen groter is naarmate je noordelijker komt in Europa. In de zuidelijke landen zie je minder hergebruik. Wat we wel zien is dat we in mei een percentage hebben bereikt van 28 procent. Op het het eind van 2019 lag dit percentage nog op 24,6 procent. Dat is een record. We beginnen dit najaar met een campagne om de klanten te informeren over de manieren om gebruikte capsules in te leveren. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. We zien dat jonge mensen hier al bewust mee bezig zijn.”

Nespresso heeft een onlineplatform gelanceerd waar Nederlandse consumenten, met behulp van blockchaintechnologie meer inzicht krijgen in de herkomst van hun koffie. Het koffiebedrijf begint met de koffie vanuit Zimbabwe, zo maakte Nespresso bekend. Consumenten kunnen deze koffie traceren van individuele koffieboerderijen tot aan het productiecentrum in Zwitserland.

Het is de eerste keer dat het koffiebedrijf de gegevens van het AAA Sustainable Quality Programma openbaar maakt. Het is de bedoeling dat de herkomst van alle koffie in de loop der jaren inzichtelijk wordt met behulp van deze technologie.

Verder lezen kan hier.