Ga naar hoofdinhoud

Cramer spreekt met producenten over verduidelijking fondsen inzameling en verwerking

Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft afspraken gemaakt met de producentenorganisaties over meer duidelijkheid in hun jaarrekening over de financiën, over de toegestane hoogte van de fondsen en over de vereffening van een eventueel batig saldo wanneer een collectieve producentenorganisatie geliquideerd zou worden.

Zij maakte dit vandaag bekend tijdens de overhandiging van een onderzoeksrapport van de Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten (afgekort NVMP) over de bestemming van afgedankte apparaten.
Op grond van de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat er meer apparaten zullen terugkomen dan oorspronkelijk was ingeschat. Daarom kunnen de bestaande verwijderingsbijdragen nog niet worden afgeschaft. Minister Cramer heeft wel met de stichtingen afgesproken dat de huidige verwijderingsbijdragen niet meer verhoogd zullen worden.
Overigens zal voor de consument vanaf februari 2011 de verwijderingsbijdrage op de meeste apparaten niet meer zichtbaar zijn; volgens een Europese richtlijn zal de verwijderingsbijdrage dan deel uitmaken van het aankoopbedrag.
De consument moet beter kunnen weten wat er met zijn verwijderingsbijdrage gebeurt, vindt minister Cramer. Daarom zal er meer duidelijkheid in de jaarstukken komen, zo heeft Cramer afgesproken, niet alleen met de producenten van apparaten maar ook met die van bijvoorbeeld autobanden, batterijen en papier en karton. De jaarstukken worden openbaar en komen op de internetsite van de betrokken uitvoeringsorganisatie te staan.
Bij een aantal producentenstichtingen is sprake van te hoge fondsen. Over de fondshoogte zijn nu afspraken gemaakt. Met één productstichting is afgesproken dat zij deze zomer met een plan tot afbouw komen.

Achtergrond
Vanaf 1999 hebben producenten de verantwoordelijkheid gekregen voor inzameling en verwerking van elektrische en elektronische apparaten. Uitgangspunt daarbij was het principe de vervuiler betaalt. De gemeente was niet langer verantwoordelijk, maar producenten en importeurs. Consumenten betaalden naast het aankoopbedrag tevens een verwijderingsbijdrage. Inmiddels zijn er in de loop der jaren doeltreffende inzamelings- en verwerkingssystemen opgezet. Zo zijn er bijvoorbeeld zon 574.000 koelkasten verwerkt, bijna 600.000 televisies en 12 miljoen spaarlampen en tl-buizen (cijfers NVMP 2007). Consumenten danken gemiddeld 18 kilo apparaten per jaar af.

https://www.vrom.nl//pagina.html?id=35806