Ga naar hoofdinhoud

Cradle-to-cradle aanpak gipsketen

Op 22 mei jongstleden is een presentatie gehouden voor het Ministerie van VROM. Het betrof een convenant opgesteld door verschillende partijen inzake publiek-private samenwerking voor het sluiten van de kringloop van gips in de bouwsector.

Eerder dit jaar is op initiatief van Minister Cramer een project gestart waarin verschillende partijen in de productketen met elkaar om tafel gingen om de ketenaanpak te belichten en te zoeken naar mogelijk nieuwe oplossingen.

Dit project had een aantal groepen die zich met verschillende producten bezig hielden. Een van de belichtte producten is gips. Diverse gipsproducenten, bedrijven in de sloop- en demontagesector, inzamelaars en sorteerders van bouw- en sloopafval en gipsrecyclingbedrijven hebben in een aantal bijeenkomsten gesproken over de keten-aanpak van gips.
Eerder genoemde partijen hebben als doel realisatie dat Nederland in 2015 Europees koploper is op het gebied van gipsrecycling. Tevens te komen tot een verdubbeling van recycling van gips uit bouw- en sloopafval van 20% in 2008 tot 40% in 2010.
Tijdens de presentatie van 22 mei hebben alle deelnemers hun handtekening gezet onder het gipsconvenant. Gipsnet was èèn van de ondertekenaars die dag.

De directeur van Gipsnet, Nanne Fioole is zeer in zijn nopjes met deze aanpak. “Het feit dat alle belanghebbenden om de tafel zitten en bereidwilligheid tonen tot een goede oplossing is een prima fundament om de komende tijd verder op te bouwen”.