Algemeen

Steeds vaker kopen consumenten elektrische producten online. Uit recent onderzoek door leden van Eucolight – Europees samenwerkingsverband van stichtingen die zich bezighouden met de inzameling en recycling van WEEE-lampen en -verlichtingsproducten – blijkt echter dat een alarmerend aantal van die producten niet voldoen aan geldende milieueisen en juridische of financiële verplichtingen.

In het onderzoek werden zeven verschillende productsoorten onder de loep genomen die in tien lidstaten online worden verkocht. Uit de resultaten bleek dat in de meeste gevallen ruim tachtig procent van de gecontroleerde producten niet voldeed aan de WEEE-richtlijn (Europese richtlijn voor afgedankte elektrische elektronische apparatuur).

Dit uitzonderlijk hoog percentage van niet-naleving resulteert in oneerlijke concurrentie, zwerfafval en milieuproblemen. “Online platforms, zoals Alibaba en Amazon, maken het mogelijk voor niet-Europese producenten op grote schaal slecht geregistreerde producten te leveren”, aldus Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec, “Er moet dus echt een Europese oplossing komen. De EU loopt bijvoorbeeld jaarlijks miljarden aan btw mis. Daar is landelijk geen beginnen aan.”

EucoLight houdt op 6 november in Brussel (aanvangstijd 13.00 uur) een conferentie over het thema ‘Voorkomen van ontwijking van de uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten (‘Extended Producer Responsibilty of EPR ’) door middel van online platforms’. Gedurende de laatste drie jaar is zowel op Europees als nationaal niveau herhaaldelijk gesproken over dit probleem en de impact die dit heeft op EPR-systemen.

Tijdens het congres worden de volledige resultaten van het onderzoek bekendgemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan het werk dat reeds wordt verricht door de lidstaten, om dit probleem aan te pakken. Doel van het congres is om een ontwerptekening te schetsen voor het bevorderen van compliance op online verkoopplatforms.

Volgens Marc Guiraud, secretaris-generaal van EucoLight, neemt dit probleem steeds grotere vormen aan. “Tijdens onze conferentie horen we welke oplossingen op nationaal niveau zijn gevonden, wat de intenties zijn van de EU en hoe online platforms hierop reageren. Wij zijn verheugd dat relevante en belangrijke stakeholders bij de conferentie aanwezig zijn om ontwikkelingen toe te lichten en oplossingen te delen.”

De agenda van het congres en een online inschrijfformulier is hier te vinden. Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig reserveren is aanbevolen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven