Ga naar hoofdinhoud

Commissaris van de Koning gevraagd te bemiddelen in conflicten Twence

Commissaris van de Koning Andries Heidema in Overijssel wordt door de Twentse gemeenten en Berkelland gevraagd te bemiddelen in de situatie rond afvalverwerker Twence. Diverse gemeenten vinden dat aanhoudende kritische publicaties het bedrijf schaden. De VVD in Almelo heeft daar geen boodschap aan.

Volgens wethouder Jaimi van Essen van Losser is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geopperd een onpartijdig extern iemand te zoeken die boven de gemeenten staat ‘en ze kan laten reflecteren op elkaar’. De vraag die daarbij aan de orde komt, is volgens Van Essen ‘waarom aandeelhouders meningsverschillen niet zakelijk uitpraten’. “En omdat het daarbij ook gaat om bestuurlijke verhoudingen, leek het ons goed daar Commissaris van Koning Andries Heidema voor te vragen”, aldus Van Essen.

Meningsverschillen over de koers van Twence en het tarievenbeleid zijn al geruime tijd onderwerp van discussie tussen aan de ene kant gemeenten als Almelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Twenterand en aan de andere kant de meerderheid van aandeelhouders als Enschede en Hengelo. Almelo kondigde vóór de zomervakantie zelfs aan naar de rechter te stappen om een vertrek uit Twence af te dwingen.

Heidema moet nu in eerste instantie de gemoederen enigszins tot bedaren brengen. “Want Twence als bedrijf, dat toch de inwoners van Twente ten dienste moet zijn, heeft hier heel veel last van”, zegt Van Essen. Het is overigens niet voor het eerst dat de meerderheid van de gemeenten andere gemeenten aanspreekt op wat in media over Twence verschijnt. Dit gebeurde ook al in de aandeelhoudersvergadering van april dit jaar.

Maar juist nu een bemiddelaar wordt gezocht, gooit de VVD-fractie met kritische vragen aan het Almelose college van burgemeester en wethouders opnieuw olie op het vuur. Zo wil de fractie onder meer van het Almelose college weten hoe het staat met de juridische procedures tegen Twence. Bovendien wordt opnieuw gevraagd naar mogelijke overtredingen van Europese aanbestedingsregels door het bedrijf.

Dat beeld blijft boven de markt hangen, terwijl Twence en de andere aandeelhouders blijven benadrukken ‘dat deskundigen zeggen dat er geen sprake is van overtredingen’. De Almelose liberalen willen nu via het college een inhoudelijke reactie van Twence op de kritiek. Ze gooien bovendien een nieuw kritiekpunt in de strijd: de CO2-footprint van het bedrijf.

Die zou veel lager zijn dan gesuggereerd, omdat het laten ophalen van afval van buiten Twente – het zou gaan om zeventig procent van het afval dat Twence verwerkt – zorgt voor veel extra CO2-uitstoot, zegt de VVD-fractie. Dat zou Twence veel minder duurzaam maken, dan wordt beweerd. Dat is weer relevant voor hoe de duurzaamheid van Twence over de gemeenten wordt verdeeld. Die wordt namelijk verrekend met gemeentelijke plannen voor windmolens en zonneparken. Hoe duurzamer Twence, hoe minder windmolens en zonneparken gemeenten hoeven aan te leggen.

Bron: Tubantia