Algemeen

Woensdag 4 juni eindigde de BIR in Monaco/Monte Carlo. Een record aantal deelnemers (1300 + 400 meegereisden) bevolkten drie dagen lang dit high-society oord aan de Middellandse Zee.
Het totaalbeeld laat zich als `redelijk positief` kenschetsen met uitzonderingen naar boven en naar beneden. Meest in het oogspringende onderwerp, dwars door alle presentaties heen: klimaatsverandering en de effectieve rol die recycling daarin kan spelen/speelt om die verandering in toom te houden.
Naast de perfecte rol om grondstoffen te hergebruiken, komt recycling meer en meer in beeld om de opwarming van de aarde te beteugelen. Immers, de (her) winning van secundaire grondstoffen is vaak vele malen energievriendelijker dan het winnen van primaire grondstoffen. Dus minder uitstoot van CO2. Een opkomende erkenning over een breed mondiaal front lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Een stevige steun in der rug van de internationale recyclingwereld.

De rapportages per materiaalgroep volgen komende weken op deze site en in het septembernummer – juni is reeds bij de drukker – van RMB.