Ga naar hoofdinhoud

Circulaire economie niet haalbaar met alleen recyclen

Foto: Pexels

Om grondstoffenverbruik van consumenten en producenten drastisch te verlagen is meer nodig dan alleen recycling. Dit staat in de voortgangsrapportage over circulaire economie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Om de ambitie voor een volledig circulaire economie in 2050 te halen is meer nodig dan alleen het recyclen van grondstoffen. Het vergt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ook een verandering bij producenten en consumenten. Zo zou bijvoorbeeld de levensduur van producten langer moeten worden. Ook veranderingen in productontwerp kunnen bijdragen, zoals het eenvoudiger kunnen repareren of hergebruiken van onderdelen.

In het halen van een volledig circulaire economie is een grote rol weggelegd voor de overheid. Maar in het coalitieakkoord is er nog weinig concreet volgens het PBL. ‘De grondstoffenproblematiek wordt in het coalitieakkoord wel op diverse plekken benoemd, maar nog niet uitgewerkt, en met uitzondering van recycling worden geen concrete circulaire handelingsperspectieven benoemd’, zo staat te lezen in het rapport. ‘Hierdoor bestaat het risico dat circulaire economie vooral wordt verengd tot het recyclen van materialen. Beleid dat inzet op anders produceren en consumeren en het verlengen van de levensduur van producten door bijvoorbeeld een ander productontwerp, krijgt geen
expliciete aandacht.’

Bron: PBL. De Nederlandse overheidsinstantie voor het maken van strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte.