Algemeen

CE Delft heeft vastgesteld dat de Nederlandse metaalrecyclingsector zorgt voor het vermijden van 14.400 kiloton CO2. Dit is zeven procent van de totale CO2-emissie in Nederland. Ook als Nederlands schroot buiten de EU wordt verwerkt, is de CO2-reductie nog steeds aanzienlijk, in vergelijking met productie op basis van primaire grondstoffen.

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft onderzoeksbureau CE Delft gevraagd die CO2-reductie te berekenen. In Nederland wordt drie keer zoveel schroot ingezameld als kan worden ingezet als grondstof door Nederlandse smelterijen en gieterijen. Daarom wordt een deel van de secundaire grondstoffen geëxporteerd naar landen binnen en buiten de EU. Export is dus onvermijdelijk en belangrijk in een circulaire economie. Recycling bespaart immers per definitie kostbare primaire grondstoffen, de verwerking vergt minder energie en leidt tot minder CO2-emissie dan die van primaire grondstoffen. Bovendien worden door recycling de schadelijke gevolgen van de mijnbouw vermeden.

Tot voor kort was het onduidelijk wat de noodzakelijke export van schroot voor gevolgen heeft voor de CO2-uitstoot. Die duidelijkheid is er nu wel: ook geëxporteerd schroot draagt bij aan CO2-reductie. CE Delft heeft voor de leden van de MRF ook een maatwerk-scan ontwikkeld, waarmee recyclers aan hun klanten kunnen laten weten hoeveel CO2 wordt bespaard.

Directeur Hans Koning: “Metaalrecycling is circulair en duurzaam. Het is goed dat er nu concrete data op tafel liggen, waarmee we de bijdrage van onze sector aan een circulair Nederland kunnen onderbouwen. Deze harde cijfers moeten er ook toe leiden dat Brusselse beleidsmakers hun aandacht verleggen van een mogelijk exportverbod voor schroot naar een verplichte schrootinzet binnen de EU. Een verplichte inzet van schroot bij de vervaardiging van nieuwe metalen en metalen producten zou echt een sprong voorwaarts zijn naar een circulair en duurzaam Europa .”