Algemeen

CDA Franeker: verkoop Omrin

Volgens de Leeuwarder Courant is het CDA in Franeker voorstander van het te koop aanbieden van Omrin op de vrije markt. De Friese gemeenten zijn nu de eigenaar, maar volgens het Franeker CDA zijn de raden het overzicht kwijt. Het CDA denkt dat na de overname , de bouw van de afvaloven in Harlingen wel eens afgeblazen zou kunnen worden.