Algemeen

CBS: Bouw produceert meeste afval

De bouwsector is verantwoordelijk voor veruit het meeste afval in alle bedrijfstakken maar is tegelijkertijd ook kampioen recycling. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de gereviseerde Materiaalmonitor 2014-2016.

Het CBS stelde de Materiaalmonitor op in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het hergebruik van materialen, als grondstof voor het productieproces, draagt bij aan de overheidsdoelstelling om een circulaire economie te realiseren voor 2050.

In 2016 werd in Nederland 245 miljard kilogram aan materialen voor binnenlandse consumptie gebruikt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2014, toen dat 241 miljard kilogram was. Van deze materialen werd een derde gebruikt voor het opwekken van energie, de rest werd in Nederland geconsumeerd of bleef bewaard in voorraden. Een deel van de geconsumeerde producten wordt weggegooid. Van dit afval werd ruim 83 procent gerecycled in 2016.

De bouwsector produceerde in de onderzoekperiode het meeste afval. Bijna een kwart van alle productie (producten en afval) in de bouw bestond uit afval. Hierbij wordt sloopafval, afkomstig van bestaande gebouwen (ongeveer 11 miljard kilogram), buiten beschouwing gelaten. Voor alle bedrijfstakken samen was dat bijna elf procent. In de metaalindustrie en voedingsmiddelenindustrie was het aandeel afval ongeveer tien procent van de totale productie.

De bouwsector gebruikte tegelijkertijd ook het grootste aandeel gerecyclede materialen van alle bedrijfstakken. Van alle gebruikte, gerecyclede materialen werd bijna 54 procent ingezet in de bouw, gevolgd door de landbouw met zestien procent, en de voedingsmiddelenindustrie met tien procent. In de voedingsmiddelenindustrie wordt vooral bij de productie van oliën en vetten en veevoeders naar verhouding veel gebruikgemaakt van gerecyclede grondstoffen.

Bijna 38 procent van de gebruikte materialen in de bouwsector was gerecycled. De bouw gebruikte vooral minerale afvalstoffen, zoals puin, voor de aanleg van wegen. Gemiddeld werd in alle bedrijfstakken bijna vijftien procent aan gerecyclede materialen gebruikt in het productieproces.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven