Ga naar hoofdinhoud

Herziene rekentool maakt terugdringen CO2 inzichtelijk groenrecyclers

Foto: Shutterstock/Kzenon

Sinds 1 maart 2022 is het mogelijk om CO2-certificaten groenafval te ontvangen op basis van de geverifieerde resultaten uit de CO2-rekentool. Met deze tool is nog beter zichtbaar te maken dat de recycling van groene reststromen leidt tot grote broeikasgasemissiereducties.

Bedrijven voor groenrecycling mogen CO2-certificaten uitgeven aan partijen die groene reststromen laten recyclen. Als uit de rekentool blijkt dat je in aanmerking kan komen voor een certificaat, voert een goedgekeurde onafhankelijke auditor, QS uit Bennekom, de verificatie hiervan uit. De Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) geeft op basis daarvan de CO2-certificaten uit met de betreffende broeikasgasemissiereducties.

CO2-rekentool

De certificering is op basis van de al langer bestaande CO2-rekentool. Hiermee kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-winst van zijn activiteiten berekenen. Hiermee kan je de broeikasgaseffecten kwantificeren van transport en recycling van groene reststromen en het hergebruik van de producten die uit dat proces ontstaan. Het gaat hierbij om broeikasgasemissies die voortkomen uit de recyclingketen en om de emissiereducties wanneer producten zoals compost en biobrandstoffen koolstof in de bodem vastleggen of fossiele grondstoffen en brandstoffen vervangen.

Met behulp van de rekentool kan een groenrecyclingbedrijf de CO2-winst van zijn activiteiten berekenen.  

Bron: BVOR

2 reacties op “Herziene rekentool maakt terugdringen CO2 inzichtelijk groenrecyclers

Reacties zijn uitgeschakeld.