Algemeen

Een boete van vijftien miljoen euro, die afvalverwerker Attero oplegde aan Brabantse gemeenten omdat ze in 2015 en 2016 te weinig afval hebben geleverd, hoeft uiteindelijk toch niet te worden betaald. Voor de 21 gemeenten in de regio Eindhoven betekent dat een meevaller van 5,1 miljoen euro. Het gerechtshof in Den Haag heeft dit dinsdag bepaald in een slepende procedure. De uitspraak is het sluitstuk van een jarenlang conflict tussen de gemeenten en Attero over een contract dat ze in 2000 afsloten.

De gemeenten beloofden destijds samen jaarlijks ten minste 510 kiloton restafval te leveren aan de afvalverbrander van Attero in Moerdijk. Door betere afvalscheiding werd er steeds minder restafval opgehaald en sinds 2011 was dat minder dan de afgesproken 510 kiloton. Volgens Attero moest de lagere opbrengst gecompenseerd worden en het bedrijf stuurde daarom jaarlijks rekeningen naar de gemeenten. Vooral principieel vonden de Brabantse gemeenten het onjuist dat ze werden gestraft voor een betere afvalscheiding.

In een lange procedure over de ‘afvalboete’ voor de periode van 2011 tot en met 2014 (ook ongeveer 15 miljoen euro) kregen de gemeenten al gelijk. Het gezamenlijke doel om de verbrander in Moerdijk rendabel te houden, was behaald omdat er ook nog ander afval werd verbrand, oordeelde de arbitragerechter. Een poging van Attero om die uitspraak te laten vernietigen door het hof, mislukte. Verrassend genoeg kreeg Attero in een tweede arbitragezaak over de periode van 2015 tot en met januari 2017 gelijk en deze keer stapten de gemeenten naar het gerechtshof.

Het hof bepaalde dinsdag dat er in de tweede arbitragezaak geen ruimte meer was voor een andere uitleg. Attero had zich moeten neerleggen bij de gevolgen van de eerste procedure, aldus de uitspraak. De rechter vernietigt daarom het tweede arbitragevonnis uit 2019. ‘Het betekent dat de vergoedingen niet betaald hoeven worden’, aldus het hof.

1 reactie op “Brabantse gemeenten ontsnappen aan ‘afvalboete’ van 15 miljoen euro

  1. G Timmerman schreef:

    Een mooi verhaal voor mensen die er niets van begrijpen. Wie zei dat ooit???
    Een leverancier (collectief van gemeenten) sluit (ooit) een contract met haar afnemer. Waarom? De afnemer heeft zekerheid nodig voor zijn investeringen. De leverancier heeft zekerheid nodig (Gemeentewet) dat het huisvuil wordt verwerkt. Allerlei bekwamen (bestuurders en ambtenaren) hebben toen hoeveelheden durven noemen. Dat moet en is dom, want daar moet je dan ook naar handelen. Met andere woorden: leveren. Niet voorzienbaar was dat de hoeveelheid zou afnemen omdat we beter gaan scheiden. Afval althans. De leveringsplicht blijft bestaan, Wat willen we nu eigenlijk dan? Toch maar weer meer vuil maken? En zo wordt het voor de doorsnee burger onbegrijpelijk. Ook een lastige les voor de bestuurders. Voor Eindhoven c.a. en Den Haag ! Wie is nog bekwaam?