Ga naar hoofdinhoud

Bnext.nl overgenomen door GP Groot

De miniperswagen van Bnext.nl zorgt voor minder C02 uitstoot dan vuilniswagens. Er zijn door de pers minder transportritten nodig en het afval wordt op een duurzame manier verwerkt. Foto: Bnext.nl

Recycler GP Groot heeft de inzamel- en recyclingactiviteiten van Bnext.nl (voorheen Beelen) overgenomen van investeringsmaatschappij Opportunity Partners. De overgenomen activiteiten hadden een jaaromzet van ruim 75 miljoen euro en hebben betrekking op 260 medewerkers. Voor de overname moet alleen nog de Autoriteit Consument & Markt (ACM) goedkeuring geven.

GP Groot wilde graag de bedrijfsactiviteiten uitbreiden in Zuid-Holland. De overname van Bnext.nl sluit goed aan bij deze ambitie. De vestiging van Bnext.nl in Terneuzen maakt alleen geen deel uit van de overname.

Beelen

Bnext.nl was tot begin 2022 beter bekend als Beelen. Het bedrijf had eerder al de ambitie om de impact van Beelen.nl op de circulaire economie verder te vergroten. Zo kwamen ze in 2019 met Beelen NEXT. Onder deze naam werd door het bedrijf in die jaren geëxperimenteerd met nieuwe manieren om (sloop-)materialen geschikt en volledig beschikbaar te maken voor hergebruik. Het concept van zo veel mogelijk circulair werken werd verder uitgerold in de rest van het bedrijf en daarmee veranderde uiteindelijk ook de naam naar Bnext.nl. Deze naam blijft, met de overname van GP Groot, wel behouden.

GP Groot zal haar activiteiten voortzetten in een regiomodel met een aantal autonome merken: NNRD en Visser ATR in Noord-Nederland, GP Groot in Noordwest-Nederland en Bnext.nl in Zuidwest-Nederland