Algemeen

Betere recycling zonnepanelen is hard nodig

Harald Kerp - TNO

De recycling en circulariteit van zonnepanelen moet vele malen beter. Dit zegt Harald Kerp van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Het beter organiseren van de recycling van zonnepanelen ziet hij als grote uitdaging voor de zonne-energiesector.

‘Er komt een enorme golf van afgedankte producten op ons af’, zegt Harald Kerp van TNO. Vanaf 2010 nam het aantal zonnepanelen steeds grotere hoeveelheden toe. Over enkele jaren bereiken daarvan de eerste exemplaren het einde van de levensduur. “Die zijn niet gemaakt met het oog op recycling”, vertelt Kerp. “Tussen het glas zit alles met elkaar verlijmd vanuit het oogpunt van mechanische robuustheid en bescherming tegen vocht”. Daardoor is met de recycling van deze zonnepanelen met de huidige recyclingtechnieken het materiaal alleen terug te winnen als laagwaardige secundaire stoom grondstoffen.

Volgens Kerp is het belangrijk om nu goed in kaart te brengen welke technieken er nu zijn om de zonnepanelen te verwerken, hoe groot de stroom is aan end-of-life panelen die er aan zit te komen en wat de kosten zijn om deze te verwerken.

We zijn er nog niet klaar voor

De technologie om zonnepanelen te recyclen, hoewel gecompliceerd, is er. Maar de volumes die nu aangeboden worden zijn nog te klein om een solide business case op te zetten. Recycling Magazine Benelux ging hierover in gesprek met Stichting Open. Uit dit gesprek blijkt dat de voorbereidingen voor het verwerken van de afgedankte zonnepanelen in volle gang is. We zijn er in Nederland echter nog niet klaar voor.