Algemeen
De toename van end-of-life auto accu's doet ook de vraag naar accu recycling groeien. Foto: Shutterstock

Vier stichtingen die zich inzetten voor de inzameling  sortering en recycling van elektronische apparaten, batterijen en accu’s gaan hun krachten bundelen. Ze willen op die manier de inzameling en verwerking verbeteren.

De samenwerkende stichtingen zijn Stichting Open, Stichting Batterijen, Stichting Epac en Stichting Stibat Services. Zij willen met deze samenwerking de communicatie met consumenten en bedrijfsmatige gebruikers verbeteren. Dit moet het gescheiden inleveren van apparaten, ingebouwde en losse batterijen en fietsaccu’s ten goede komen. Dat is volgens de partijen van groot belang, zeker nu steeds meer elektrische apparaten snoerloos worden en op een accu of batterij werken.

De stichtingen hebben onderling overeenkomsten in de uitvoeringsprocessen voor elektrische en elektronische apparaten en batterijen, zoals de opgave van de hoeveelheid op de markt gebrachte producten, de inning van de afvalbeheerbijdrage en de rapportage aan de overheid. Bovendien kent het fijnmazige inzamelnetwerk een grote overlap. Steven van Eijck, bestuursvoorzitter Stichting Open: “Dit is een volstrekt logische stap gezien de ontwikkeling van elektrische apparaten en de maatschappelijke en politieke ambitie om vanuit een grondstoffenbenadering te komen tot een circulaire economie.” Eric Jan Schipper, bestuursvoorzitter Stichting Batterijen voegt toe: “Dit geeft ons meer slagkracht en maakt het mogelijk de inzameling, hergebruik en recycling van alle soorten batterijen, los of ingebouwd, effectiever en efficiënter te organiseren.” Ook Dick Zwaveling, bestuursvoorzitter Stichting Stibat Services en René Veenhuizen, bestuursvoorzitter Stichting Epac sluiten zich hierbij aan.