Ga naar hoofdinhoud

Besluit Financiële zekerheid van de baan

Op 18 maart 2008 is de gewijzigde motie-Vietsch/Neppérus 29 383, nr. 91 over het opheffen van het Besluit Financiële zekerheid Milieubeheer met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De motie van de kamerleden Vietsch CDA en Neppérus VVD werd breed gesteund door CDA, VVD, PvdA, PVV, CU, D66, SGP en Verdonk.

Dit betekent dat de Tweede Kamer Minister Cramer van VROM oproept het op 8 februari 2003 inwerking getreden Besluit Financiële zekerheid Milieubeheer in te trekken.

De kamer is van mening dat het nut van betreffende Besluit niet is aangetoond en dat de risico’s door vergunningverlening en adequate handhaving voldoende beperkt worden.

Hiermee heeft de Kamer een niet mis te verstaan signaal aan de Minister afgegeven om de onnodige financiële beperking, die het Besluit tot gevolg heeft, ongedaan te maken.

Met de uitvoering van deze motie wordt door de Minister veel sneller dan de eerder voorgestelde termijn van drie jaar de knoop doorgehakt.

De Branchevereniging recycling van breker- en sorteerbedrijven (BRBS) is erg blij met deze uitslag en ziet haar zware lobby beloond.

Voor recyclingbedrijven is het een terechte en grote opsteker, aangezien de sector hiermee niet de verwachte honderden miljoenen euro’s als doodkapitaal opzij behoeft te zetten en een stuk ambtelijke willekeur ongedaan wordt gemaakt. De sector kan doorgaan op de ingeslagen weg en haar geld besteden aan verdere uitbreidingen en innovatie.