Ga naar hoofdinhoud

Beleidsintensivering voor behalen doelen

Om afval volgens de voorkeursvolgorde te verwerken zijn meerdere effectieve sturingsinstrumenten beschikbaar. De Vereniging Afvalbedrijven zoekt de aangrijpingspunten daarvoor zo vroeg mogelijk in de keten en doet een pleidooi om het scheiden van huishoudelijk afval te intensiveren. Ook minimumstandaards, een AMvB bouwen en slopen, duurzaam inkopen en ketengericht afvalbeleid zijn in de ogen van de brancheorganisatie effectieve sturingsinstrumenten. De Vereniging Afvalbedrijven vraagt echter aandacht voor de praktische grenzen van beleid. Over de visie van de Vereniging Afvalbedrijven is meer te lezen in het Jaarbericht 2008 dat de organisatie op 11 mei heeft gepubliceerd.
De Vereniging Afvalbedrijven staat volledig achter de ketengerichte aanpak uit het tweede Landelijke afvalbeheerplan (LAP-2) dat dit voorjaar wordt vastgesteld. Tijdens de behandeling van LAP-2 in de Tweede Kamer is gebleken dat het beleid op brede steun kan rekenen. Echter, toewerken naar een situatie in 2015 waarbij voor huishoudelijk afval materiaalhergebruik de minimumstandaard is geworden, zoals een aangenomen motie verzoekt, klinkt sympathiek, maar gaat voorbij aan de realiteit waar sociale en technische factoren een beperkende rol spelen. De Vereniging Afvalbedrijven verwacht dat minister Cramer aan zal geven dat 100% materiaalhergebruik van huishoudelijk afval niet mogelijk is en dat voor de resterende niet-herbruikbare fractie, verbranding met energieterugwinning de gewenste verwerkingswijze is.