Algemeen
Mark Rijnberk, Commercieel Directeur Recycling bij Beelen: “De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is iets om vieren. Daar komen we natuurlijk voor op bezoek!” (Foto: Barbara van Baarsel – Buro Barcode)

Beelen.nl heeft zich als eerste recyclingbedrijf aangesloten bij Stichting Bewuste Bouwers. Deze organisatie ziet zichzelf als ‘aanjager’. Zij wil de bouwwereld een impuls geven. Haar drijfveer is om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van de rijkdom aan ideeën en ervaringen die bij bouwbedrijven bestaat te stimuleren. Het effect: een imago dat zich continu blijft verbeteren.

Mark Rijnberk, Commercieel Directeur Recycling bij Beelen.nl: “Het is interessant dat we de eerste recycler zijn bij Bewuste Bouwers. Het is voor ons heel vanzelfsprekend om samen te werken in deze veranderende wereld. Afvalplannen en circulaire mogelijkheden neem je al mee aan het begin van een bouwproject, in het kader van duurzaamheid en het aanjagen van de circulaire economie.”

Ook bij Bewuste Bouwers zien ze integraliteit als vanzelfsprekend. Anneke Witte, directeur: “Wij zijn gedreven om professionaliteit zichtbaar te maken en om de uitwisseling van geweldige ideeën en ervaringen uit de sector te stimuleren en te delen. Daar hoort een bedrijf als Beelen.nl absoluut bij. De kennis op het gebied van afvalverwerking – ook ten aanzien van BREEAM-projecten – is een ongelooflijk rijke aanvulling voor onze bedrijfsdeelnemers. Het effect is dat we met deze expertise het imago van de bouw over de verschillende expertises heen verbeteren. Bovendien kunnen we het ons niet langer permitteren door te gaan met verspillen van herbruikbare grondstoffen. We hebben elkaar keihard nodig voor een duurzame toekomst en leefomgeving.”

Vooruitstrevend en ondernemend

Beelen.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels. In 28 jaar is het bedrijf ontwikkeld van ‘de sloopjongens’ naar duurzame aannemer in de sloopsector, recycler van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval – met ruim vierhonderd medewerkers in de binnen- en buitendienst. In al die jaren is onverminderd geïnvesteerd in innovatie, waarbij digitalisering als een van de belangrijkste gereedschappen wordt ingezet. “Digitaal hebben we het prima voor elkaar”, zegt Rijnberk. “Alles wat over de brug komt, wordt realtime in dashboards getoond; van afvalstromen tot vulgraad. Dankzij dit soort systemen kun je mensen op de bouw stimuleren en gedrag veranderen.”

Het door ontwikkelen van dit soort innovatieve middelen is geborgd bij bedrijfsonderdeel Beelen Next, een afdeling waar gewerkt wordt aan innovaties op gebied van circulariteit, digitalisering en maatschappelijke impact. Een van de huidige projecten is de afvalloze bouwplaats; van het definiëren van het begrip en het verbeteren van de operatie aan de voorkant, tot het adviseren op materiaalsoorten aan de achterkant: “Daar hebben we onze focus op liggen; hoe we vanaf het begin van een bouwplan het circulaire aspect kunnen integreren door te adviseren.”

Witte noemt het ‘geweldig’ dat ze dankzij de samenwerking met Beelen.nl haar achterban een beter beeld kan geven van de innovatiekracht en werkwijzen van het bedrijf. “Omdat ik ervan overtuigd ben dat het iets kan toevoegen aan hun organisatie. Zowel op vakinhoudelijk en innovatief gebied – denk aan innovatieve sorteertechnologie en duurzame verwerkingsprocessen – als op maatschappelijk verantwoordelijk vlak, met initiatieven zoals de Circulaire Hub. En het streven om de titel ‘Beste Werkgever’ binnen te halen, past prachtig in de pijler Vakmensen van Bewuste Bouwers. Met deze bedrijfsdeelnemer erbij, ‘maken wij er óók meer van’.”