Algemeen

De tijd dat gemeenten en bedrijven hun afval op grote hopen op het land dumpten, ligt al zo’n dertig jaar achter ons. Het hypermoderne afvalverwerkingsbedrijf AVR verbrandt restafval en zet dit om in elektriciteit, stoom, stadswarmte en grondstoffen. Een professioneel inkoopteam zorgt voor de beste oplossing tegen de laagst mogelijke kosten en minimaliseert de risico’s voor AVR.

Frauke Wessel, manager Inkoop & ICT, licht op www.inkopers-cafe.nl toe hoe AVR, na de privatisering in 2006, grote veranderingen doormaakte: “Het bedrijf ontwikkelde zich van een afvalverbrander tot een innovatieve afval-energiecentrale. De focus kwam te liggen op milieu, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

De toevoer van huishoudelijk afval gebeurt nu veelal per boot in plaats van vrachtwagens voor minder CO2-emissie, aldus Wessel. “Met de energie die bij de verbranding vrijkomt, verwarmt AVR het water van vele huishoudens in Rotterdam, Arnhem en omgeving. Bij alles wat we doen, kijken we hoe we niets onbenut laten.”

AVR slaagt erin om uit bodemassen alle metalen en mineralen te halen waarmee afnemers nieuwe producten maken. De locatie Duiven beschikt over een TCI (Thermische Conversie Installatie) voor het verbranden van papierpulp, een afvalstroom uit de papierbranche. Wessel: “Je kunt papier zeven keer recyclen, daarna zijn de vezels te kort. Maar daar begint het voor ons pas. Wij halen energie uit de vezels en daarmee maken we een betonvervanger.”

Grote gemeenten hebben moeite met het behalen van hun recycledoelstellingen op het gebied van het kunststoffen. “Daarom hebben wij nu onze eigen scheidingsinstallatie gebouwd waar de scheiding van plastics, folies en drankenkartons plaatsvindt voor onder meer de gemeenten Rotterdam en Den Haag. En we gaan onze CO2-uitstoot opvangen om af te voeren naar tuinders in de regio die deze CO2 gebruiken voor de groei van hun planten.”

Ook de inkoopafdeling heeft een grote professionaliseringsslag gemaakt. Op basis van de bedrijfsdoelstellingen en in afstemming met de interne klant stelt het team de inkoopstrategie op met de daarvan afgeleide jaarplannen. Wessel: “We benoemden vier pijlers die goed moeten functioneren om als inkoopafdeling succesvol te zijn. In de eerste plaats ‘Draagvlak’. De organisatie moet ons zien als goede gesprekspartners met verstand van zaken. Ten tweede moeten we ‘Waarde creëren’. We tonen aan hoeveel geld er bespaard is, welke risico’s er zijn vermeden en dat producten op tijd zijn geleverd.”

De derde pijler is ‘Goede processen’. Het inkoopteam heeft het AVR-inkoopproces en bijbehorende templates tot in detail in kaart gebracht. Ook voor de berekening van de savings is gekozen voor een uniforme, door iedereen gedragen methodiek. Wessel: “Iedere inkoper brengt natuurlijk z’n eigen charme mee. Maar doordat we allemaal op dezelfde manier werken, zijn de processen herkenbaar voor alle interne stakeholders, ongeacht met wie ze binnen ons team zaken doen. We zijn een goed geoliede machine.”

De laatste pijler die het inkoopteam benoemt, zijn ‘Goede inkopers’. Alle acht inkoopcollega’s volgden een of meerdere Nevi-opleidingen en het team blijft zich voortdurend doorontwikkelen. Bijvoorbeeld met trainingen in onderhandelingstechnieken, beïnvloeding en storytelling. “Alle pijlers versterken elkaar onderling. Naast prijs is vooral kwaliteit een belangrijk criterium bij de keuze voor leveranciers. Maandelijks verzamelen we intensief feedback die we bespreken met onze interne en externe stakeholders.”

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven