Algemeen

De automotive recyclingindustrie is sceptisch over de economische vooruitzichten voor de bedrijfstak. Een enquête onder bezoekers van het International Automobile Recycling Congress IARC in Wenen laat zien dat 38 procent verwacht dat de economische voorwaarden de komende twee jaar zullen verslechteren.

Een even groot deel denkt dat de zaken stabiel zullen blijven. Slechts een kwart van de ondervraagden verwacht dat de economische voorwaarden zullen verbeteren. Wat betreft de te verwachten volumes aan auto’s die moeten worden gerecycled, zijn de cijfers iets positiever. Daarvan denkt slechts een kwart van de ondervraagden dat die volumes de komende twee jaar afnemen. Vijfendertig procent verwacht een gestage groei van de volumes. Veertig procent verwacht zelfs dat volumes de komende jaren flink toenemen.

Gevraagd naar een beoordeling van de bedrijfssituatie op zowel monetair als kwantitatief oogpunt, beoordelen de meeste ondervraagden de huidige situatie als gunstiger dan de verwachte situatie. Zesenvijftig procent beschrijft de huidige economische situatie als gunstig, Dertig procent als eender aan die van vorig jaar en één op de zeven is ontevreden over de huidige bedrijfsprestaties.

Wat betreft volumetrends beoordeelt 46 procent die als positief, 41 procent als ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en slechts dertien procent als negatief. Factoren die op beide trends van invloed zijn, zijn volgens de ondervraagden onzekerheid over de wereldwijde economische ontwikkeling, internationale handelsconflicten, de vertraging van de groei in China en de aankomende Brexit. Volgens de ondervraagden zijn de gevolgen hiervan op de prijzen van non-ferrometalen en staalschroot zeer moeilijk te voorspellen.

Twee zaken die de recyclingindustrie met name bezighouden, zijn het aanzienlijke aantal autowrakken dat dat wordt uitgevoerd naar landen met lagere normen voor afvalverwerking en de soms inconsistente wettelijke eisen van EU-landen. Vragen zijn er ook ten aanzien van elektrische auto’s, met name hoeveel er de komende jaren van verkocht worden en hoe de materialen daaruit in de toekomst moeten worden gerecycled.

Bron: https://aftersalesmagazine.nl/

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven