Algemeen
Go4Circle steunt voorstel btw-verlaging sloop en heropbouw

Brussel, 6 april 2018 – Enkele weken geleden kwam aan het licht dat niet alle scholen over een asbestinventaris beschikken. We weten dus niet in welke mate onze kinderen op de schoolbanken aan asbest worden blootgesteld. Maar hoe is de situatie thuis? Weten we wel hoe groot het asbestrisico in onze huizen is?

De asbestinventaris is wettelijk verplicht sinds de federale regering het op 16 maart 2006 in een Koninklijk Besluit opnam. Die inventaris verplicht elke werkgever die werknemers op een arbeidsplaats tewerkstelt om blootstelling van asbest in te schatten en de nodige voorzorgen te nemen. Volgens die wet moeten scholen dus een asbestinventaris aanleggen, zodat ze hun leerkrachten kunnen beschermen tegen de potentiële risico’s van asbest. En bij uitbreiding dus ook de schoolkinderen.

Maar waarom geldt zo’n asbestinventaris enkel op de werkvloer? Ook in en rond de woning is er asbest te vinden, toch is er daar geen asbestinventaris nodig. En dat zou Go4Circle, de bedrijfsfederatie van de circulaire economie, graag anders zien: “Bij de aankoop van een huis krijgen we een bodemattest zodat we de gezondheid van onze bodem kennen. Dankzij het energieprestatiecertificaat weten we ook welke energiekosten we kunnen verwachten. Dus waarom ook geen asbestinventaris dat via de notaris op te vragen is?”, vraagt Algemeen Directeur Werner Annaert zich af.

Voor Go4Circle is zo’n particuliere asbestinventaris belangrijk om de veiligheid en gezondheid te bewaren van de werknemers van haar leden: de afval- en recyclagebedrijven die in België actief zijn. “Een asbestinventaris zal er bijvoorbeeld aan bijdragen dat aannemers het asbestafval tijdens bouw- en renovatiewerken op een correcte manier en aan de juiste afvalbeheerder zullen aanbieden, apart van het andere bouw- en slooppuin. Zo kan het asbest de juiste verwerking krijgen, zonder gevaar voor de mensen in de woning, op de werf, tijdens het transport en tijdens de verdere verwerking in het afvalbedrijf”, concludeert Werner Annaert.

Go4Circle vzw is de bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Ze vertegenwoordigt 220 bedrijven die actief zijn in afvalbeheer en in de productie of het gebruik van nieuwe materialen. Deze bedrijven stellen samen ongeveer 8000 mensen te werk en realiseren een jaarlijkse omzet van 2,8 miljard euro. www.go4circle.be

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven