Ga naar hoofdinhoud

Afvalverwerkers klaar met consumenten die batterijen en accu’s ‘achteloos bij restvuil gooien’

Afvalverwerkers zijn klaar met consumenten die álles maar bij het restafval gooien. Regelmatig ontstaan er branden door batterijen en accu’s die achteloos in de vuilniszakken worden gegooid. “Mensen denken te makkelijk: het is mijn huis uit”, zegt Victor Vijfwinkel, woordvoerder namens Renewi, in het Algemeen Dagblad.

Naar aanleiding van diverse branden bij afvalverwerkers gaat de provincie Zuid-Holland strengere eisen stellen aan de bedrijven. Samen met de omgevingsdiensten bekijkt de provincie met de bedrijven welke maatregelen mogelijk en nodig zijn. Renewi uit Wateringen, waar in een jaar tijd vier branden waren, is daar al heel ver mee. Vijfwinkel: “Wij liggen mooi op schema.” Dit betekent niet dat branden in afvalbergen uitgeroeid zijn. Daarvoor moet ook de consument een omslag maken.

“Zolang mensen accu’s en batterijen bij het restafval blijven gooien, blijft de kans op brand zeer aanwezig”, zegt Vijfvinkel. “En batterijen en accu’s zitten ook in steeds meer dingen. Het is een proces van jaren voordat we die eruit hebben.” Maar ze moeten er gewoon uit en elke partij in de keten heeft hier een rol in, vervolgt de woordvoerder. “Batterijen moeten terug naar waar ze vandaan komen. Dat wil je voor de recycling, maar ook ter preventie van branden. Wij zijn hier al jaren mee bezig en we gaan hier ook nog jaren mee door. Mensen zijn vaak te makkelijk en denken: het is mijn huis uit en ik zie het wel, maar zijn niet bezig met de problemen die het kan opleveren.”

Afvalbrandpreventie

Sinds 2016 is in een stijgende lijn te zien in het aantal afvalbranden. Zo vonden er in 2016 bij afvalbedrijven onder provinciaal bevoegd gezag in Zuid-Holland vier afvalbranden plaats, in 2017 waren dat er veertien. De provincie en de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten hebben daarop diverse mogelijkheden onderzocht, om het aantal branden te voorkomen. Vanaf 2018 is bijvoorbeeld verscherpt toezicht ingesteld op afvalbrandpreventie bij afvalbedrijven. HIerbij geven inspecteurs ook advies. Desondanks zijn er nog steeds relatief veel branden, met alle gevolgen van dien voor de omwonenden en het milieu.

De provincie neemt daarom vanaf nu in de vergunningen van de bedrijven op welke preventie- en repressiemaatregelen zij moeten nemen. Dit is per bedrijf verschillend, aangezien de bedrijfsvoering zeer divers is. De omgevingsdienst vraagt hiervoor bij elk bedrijf een afvalbrandpreventieplan op. De omgevingsdienst toetst het plan op effectiviteit en best beschikbare technieken. Daarbij is ook overleg met de brandweer. Na goedkeuring kunnen de maatregelen in de milieuvergunning worden opgenomen.

Blusinstallatie

Renewi heeft sinds de branden in 2018 en 2019 al heel wat maatregelen genomen om branden zo veel mogelijk de kop in te drukken, aldus Vijfvinkel. “Zo hebben we een megagrote blusinstallatie, een enorme tank met water die aangesloten staat op het zogenoemde delugesysteem. Dat is een hoge standaard in de brandbestrijding en dat betekent dat er een half uur lang een stortvloed aan water naar beneden komt in een hal om een brand direct te doven of onder controle te krijgen tot de brandweer er is. Sinds anderhalf jaar zijn daar twee hallen volledig mee beveiligd.”

Volgens Vijfvinkel is Renewi dus al redelijk ver met de maatregelen die de provincie en de omgevingsdienst eisen. “Die branden gaan je niet in de koude kleren zitten. Om onze continuïteit te waarborgen, hebben wij al flinke investeringen gedaan. Veiligheid staat bovenaan bij ons en dat wordt redelijk strak doorgevoerd. Wij juichen deze maatregelen dan ook alleen maar toe. Alle bedrijven moeten hier voldoende aandacht voor hebben.”