Algemeen

Afvalverbrander SUEZ ReEnergy in Roosendaal gaat de capaciteit van de installatie aan de Potendreef fors opvoeren. Nu mag SUEZ jaarlijks 386.000 ton afval per jaar verbranden. Het streven is dat maximum op te schroeven naar 460.000 ton per jaar.

Het opmerkelijke is dat de installatie daarvoor niet behoeft te worden uitgebreid. Aan de buitenzijde zal niets veranderen. Alle wijzigingen worden in de verbrander aangebracht en toegepast. Dit vertelden Casper Stuart en directeur Marc Das van SUEZ ReEnergy tijdens een informatieavond met de buren.

Omwonenden zullen weinig merken van de uitbreiding, zegt Das. De uitstoot uit de schoorstenen zal niet of nauwelijks toenemen, omdat de rookgassen die nu nog worden uitgestoten straks opnieuw de fabriek in gaan. Waar de buren zich wel zorgen over maken is de toename van het aantal vrachtwagens. Nu rijden er dagelijks negentig vrachtauto’s naar en van de Potendreef. Straks 110.

Directeur Das deelt deze zorg. “We hebben binnenkort overleg met de nieuwe burgemeester en dat zullen we dit zeker bespreken.” Hij zegde zijn buren steun toe in hun pogingen de route van en naar de afvalverwerker veiliger te maken. Deze week heeft hij op het Stadserf al aangekaart dat de straatverlichting op de Westelijke Havendijk kapot is.

SUEZ wil de capaciteit uitbreiden om de concurrentieslag met andere installaties – meestal publieke sector – aan te kunnen gaan. Voorts wil SUEZ flexibeler te kunnen reageren op het veranderende aanbod van afval. Dat laatste bevreemdde een enkele aanwezige. Want in Nederland kan meer afval worden verbrand dan er wordt aangeboden.

Dus Nederland importeert afval. SUEZ niet, aldus Das. Maar hij is ervan overtuigd dat de hoeveelheid restafval die Nederlandse huishoudens de komende jaren nog produceren, de capaciteitsuitbreiding in Roosendaal meer dan rechtvaardigen. Das is niet bang dat ie straks zonder afval komt te zitten.

De vuilverbrander levert stoom op en die stoom drijft elektriciteitsturbines aan. SUEZ levert nu 260.000 MWh aan elektriciteit. Goed voor de energiebehoefte van 70.000 gezinnen. De restwarmte wordt geleverd aan de Westrand in Roosendaal en het kassencomplex in Steenbergen.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven