Algemeen

De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie. Hierbij wordt uitgegaan van enkelvoudig gebruik van grondstoffen en producten, die na dit enkelvoudige gebruik als afval worden behandeld. Deze wetgeving kan echter het realiseren van een circulaire economie in de weg staan. Een en ander is te lezen op de website van Kenniscentrum Europa decentraal

De Taskforce Herijking Afvalstoffen (Taskforce), onder voorzitterschap van Winnie Sorgdrager, heeft een rapport opgesteld waarin advies wordt uitgebracht over hoe de obstakels voor een circulaire economie, die veroorzaakt worden door afvalwet- en regelgeving, kunnen worden weggenomen. Een van de eindconclusies in het adviesrapport is dat een volledig circulaire economie in 2050 nog ver weg zal zijn.

Het rapport van de Taskforce is onlangs gepresenteerd, in opdracht van de Unie van Waterschappen (UvW) en het Ministerie van Infrastructuur & Waterschappen (I&W). Voor het rapport is gebruikgemaakt van de inbreng van een groot aantal organisaties en overheden, verenigd in een klankbordgroep. Onder meer het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een bijdrage aan, en een reactie op, het uiteindelijke rapport geleverd.

Het eindrapport heeft als doelstelling het identificeren van obstakels voor het cultiveren van een circulaire economie die afvalgerelateerde regelgeving nu creëert. Daarbij moet het rapport concrete oplossingen voorstellen voor elke belemmering en hier benodigde acties en verantwoordelijke instanties aan toebedelen. In haar Kamerbrief over de presentatie van het rapport beschrijft Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van I&W, de vijf thema’s die de hoofdlijnen van het adviesrapport vormen.

De rest van het artikel is te lezen op de site van Europa decentraal.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven