Ga naar hoofdinhoud

Afval blijft afval, ook in Tilburg

De Vereniging Afvalbedrijven verzoekt Tilburg en Noord Brabant handhavend op te treden bij de herinrichting van de oude stortplaats Kempenbaan. De gemeente beschouwt de locatie als een geval van bodemverontreiniging, vallende binnen de Wet bodembescherming. Tilburg vindt dat het om een bodem gaat, die na afgraving leidt tot grond die herschikt mag worden op het terrein. Vereniging Afvalbedrijven en het CIM vinden dat het materiaal voldoet aan de definitie van afval en volgens de bestaande afvalbeheersstructuur moet worden verwerkt. Niet-herbruikbaar en niet-brandbaar afval moet dan worden verwerkt bij bedrijven met een vergunning voor het storten van afvalstoffen.