Algemeen

In 2020 is 98,3 procent van het gewicht van alle afgedankte auto’s gerecycled. Dat blijkt uit het duurzaamheidsverslag van ARN, de organisatie die samen met bijna driehonderd recyclingbedrijven uitvoering geeft aan autorecycling in Nederland. Bijna alle materialen van afgedankte auto’s worden op verantwoorde wijze hergebruikt of nuttig toegepast.

In totaal zijn vorig jaar in Nederland 225.804 auto’s afgedankt (in 2019 waren dat er nog 234.384). Deze auto’s komen, al dan niet via garagebedrijven, terecht bij autodemontagebedrijven. Zij melden de auto af voor demontage en halen alle vloeistoffen uit de auto voor recycling door gespecialiseerde bedrijven. Veel onderdelen van een afgedankte auto zijn nog goed bruikbaar en krijgen een tweede leven. Bijvoorbeeld de startmotor, versnellingsbak en koplampen.

Na de demontage gaat het kale autowrak naar een shredderbedrijf. De shredderinstallatie vermaalt de auto tot kleine stukjes metaal en restmateriaal. De metalen, zoals ijzer, koper en aluminium, worden gescheiden en teruggewonnen voor de metaalverwerkende industrie. Het restmateriaal gaat voor verdere verwerking naar de post shredderfabriek.

Dankzij verantwoorde en hoogwaardige autorecycling is in de autorecyclingketen een totale CO2 besparing gerealiseerd van 214,63 kton CO2 (198 kton CO2 in 2019). De recyclingprestatie is mogelijk gemaakt dankzij de recyclingbijdrage van 35 euro op elke nieuw verkochte auto in 2020. Dit jaar is de recyclingbijdrage 30 euro per auto. Vanaf 30 april geldt de recyclingbijdrage ook voor uit het buitenland geïmporteerde auto’s die een Nederlands kenteken krijgen.

Naast de recycling van afgedankte auto’s geeft ARN voor deelnemende auto-importeurs ook uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor aandrijfbatterijen in elektrische auto’s. In 2020 is via ARN 121.020 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld (102.068 kg in 2019). Hiervan is 22.441 kilogram in aanmerking gekomen voor second use toepassing in de vorm van bijvoorbeeld energieopslag en 98.579 kilogram is gerecycled.