Algemeen

Het in nood verkerende Afval Energie Bedrijf (AEB) heeft de gemeente Amsterdam om extra financiële steun gevraagd. Het verzoek wordt momenteel door het college van burgemeester en wethouders bekeken, schrijft wethouder Udo Kock (Deelnemingen) aan de gemeenteraad.

Eerder al besloten banken en de gemeente om met zestien miljoen over de brug te komen, om de afvalverwerker van een direct faillissement te redden. De banken schoten te hulp met een bedrag van tien miljoen en de gemeente besloot twee rekeningen op te pakken van ruim drie miljoen voor de afvalverwerking over de maanden juni en juli.

De gemeente heeft inmiddels 5,3 miljoen overgemaakt, banken tot nu toe 8,8 miljoen. Met dat geld kan het bedrijf, waarvan de gemeente honderd procent eigenaar is, belastingen, salarissen en crediteuren betalen. Toch kwam er op 6 augustus een aanvullend verzoek voor financiële steun van het AEB. Over dat verzoek beraadt het stadsbestuur zich nu.

‘Zodra een besluit is genomen, wordt u hier nader over geïnformeerd’, schrijft Kock aan de raad. Om wat voor bedrag het gaat, is niet bekend. Ook is niet duidelijk waar het AEB de aanvullende financiële steun voor nodig denkt te hebben. In de brief schrijft de wethouder ook dat Koos de Vink als statutair directeur is toegetreden tot de raad van bestuur van het bedrijf en dat er een lid van de raad van commissarissen (Erika Marseille) is afgetreden.

Dat het bestuur van het AEB op de schop zou gaan, was een voorwaarde van de gemeente voor het verlenen van financiële steun. Kock zegt volgende week met meer nieuws te komen over het AEB, onder meer over wat de problemen betekenen voor de publieke dienstverlening, waaronder ook de verwerking van Amsterdams huisvuil valt.

Het AEB zette begin vorige maand vier van haar zes afvalverbrandingsovens stil. De veiligheid in de fabriek kon niet meer gegarandeerd worden. Daarnaast bleek de afvalverwerker ook nog eens in acute financiële nood te verkeren. Door het stilleggen van de verbrandingsovens kan Amsterdams bedrijfsafval nauwelijks nog verwerkt worden.

Dit afval wordt nu tijdelijk opgeslagen op twee locaties in Noord-Holland en een in Flevoland. Begin deze week werd bekend dat de gemeente voorbereidingen treft voor een vierde opslagpunt in Westpoort. Ook het slib uit waterzuiveringsinstallaties van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan niet meer verwerkt worden door het AEB. Voor dit zuiveringsslib wordt nog steeds gezocht naar opslagmogelijkheden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven