Algemeen

De accountant van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) verleent geen goedkeurende verklaring aan de dieprode jaarcijfers die het bestuur van de wankele afvalcentrale onlangs heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Dit blijkt uit de jaarstukken van het energiebedrijf, ingezien door de Telegraaf. De cijfers over 2018, dus nog niet die van afgelopen jaar, werden door AEB pas op de laatste dag van 2019 aan de Kamer van Koophandel (KvK) gedeponeerd. Hadden ze nog een dag langer gewacht, dan hadden zij zich schuldig gemaakt aan een strafbaar economisch delict.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de onderneming steeds verder in de rode cijfers duikt. Over 2018 wordt een verlies van 29 miljoen euro gemeld en over het op dat moment nog niet afgeronde boekjaar 2019 voorspelt de zittende directie een verlies van 90 miljoen euro. De certificerend accountant van PWC, die al jaren de AEB-jaarrekeningen controleert, heeft volgens een ingewijde geen goedkeuring willen verlenen aan de cijfers, omdat hij niet zeker is van de juistheid hiervan.

Bovendien is een accountant wettelijk verplicht om in de jaarrekening mededelingen te doen over de verwachte continuïteit van een onderneming, als daar ‘gerede twijfel of ernstige onzekerheid’ over bestaat. Aangezien het AEB afgelopen zomer al op het randje van een faillissement balanceerde, zou de accountant daar een kritische toelichting op moeten geven, met alle gevolgen van dien voor de geplande verkoop.

De AEB-directie zelf geeft in zijn jaarrapport de gemeente Amsterdam de schuld van het ontbreken van de handtekening van de accountant, aangezien er ‘geen tijdige goedkeurende verklaring meer mogelijk was’, in verband met de liquiditeitstekorten en de verwachtte onmogelijkheid dat te herfinancieren en de ‘afwijzende houding van de gemeente om daarin te voorzien’.

Zelfs de toezegging van Amsterdam om afgelopen oktober alsnog tachtig miljoen euro aan steun aan het AEB toe te zeggen, kon de accountant kennelijk niet over de streep trekken. Deze week wordt er in de gemeenteraad van Amsterdam gesproken over het verkoopproces van AEB. Vorige week uitte de Ondernemingsraad al kritiek op de gang van zaken. In de gemeenteraad zijn ook diverse partijen, vooral aan de linkerzijde van het politieke spectrum, nog niet overtuigd van de verkoop.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven