Algemeen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen scherpere doelstellingen voor het verpakkende bedrijfsleven als het gaat om zowel de verduurzaming van verpakkingen als de recycling van verpakkingen. Daarnaast vindt de VNG het van belang om weer lange termijn afspraken te maken over het inzamelen, sorteren en recyclen van kunststofverpakkingen.

Met het oog op de transitie naar de circulaire economie is het bovendien van belang om een duidelijke kostenvergoedingensystematiek af te spreken. Dit biedt gemeenten de zekerheid om bijvoorbeeld te investeren in innovaties, die bij kunnen dragen aan het sluitend krijgen van de keten. De uitlegbaarheid richting de inwoners over de wijze van inzameling en het uiteindelijke effect op de recycling, is hierbij een belangrijk aspect. Ook moet er voor de resterende periode van de overeenkomst een passende kostenvergoeding bepaald worden.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven