Algemeen

95% hergebruik autowrakken wordt gehaald

Vandaag is in Tiel de eerste paal geslagen voor de bouw van een scheidingsinstallatie voor shredderafval, de PST (Post Shredder Technology)-fabriek. Deze fabriek is noodzakelijk om de wettelijke eis dat in 2015 minimaal 95 procent van het autogewicht moet worden hergebruikt, te kunnen realiseren. Het eerste fundament werd gelegd door Saskia Borgers, Directeur-Generaal milieu van het ministerie van VROM, en Dave Bebelaar, algemeen directeur ARN (Auto Recycling Nederland).

De nieuwe PST-fabriek gaat het shredderafval, afkomstig van autowrakken, verwerken tot herbruikbare materiaalstromen. `Het doel van de nieuwe PST-fabriek is om het shredderafval zodanig te scheiden, dat er op efficiënte en renderende manier nieuwe grond- en hulpstoffen ontstaan`, zo vertelde Dave Bebelaar tijdens deze plechtigheid, die werd bijgewoond door tientallen vertegenwoordigers van de internationale auto-industrie. `Hoe meer fossiele en primaire grondstoffen daarmee kunnen worden vervangen, hoe beter dat is voor het milieu.`

Beter milieurendement
Zonder de nieuwe fabriek zou ARN niet aan de nieuwe Europese regelgeving kunnen voldoen, die stelt dat over zeven jaar 95 procent van het autogewicht wordt gerecycled. Op dit moment behaalt ARN, een initiatief van BOVAG, RAI Vereniging, STIBA en FOCWA, gezamenlijk met al haar contractpartners 85 procent. De oplossing ligt in het inzetten van mechanische scheidingstechnieken na het shredderproces, die het mogelijk maken tegen aanvaardbare kosten een verbetering van het milieurendement te behalen.

De plannen voor de PST-fabriek dateren al van enkele jaren geleden, maar liepen een procedurele vertraging op bij het verkrijgen van de vergunningen. De tussenliggende tijd heeft ARN benut voor het doen van uitgebreid onderzoek naar de toepassingen van het output materiaal van de PST-fabriek. Uit het shredderafval worden hoofdzakelijk kunststoffen, vezels, minerale fracties en de laatste restanten metalen teruggewonnen. De afzet van de ferro- en non-ferrometalen en de zuivere kunststoffracties vormt geen probleem. Voor de afzet van de minerale en vezelfracties en kunststofmixen zijn bij diverse afnemers pilots uitgezet om te onderzoeken of deze materialen geschikt zijn voor verdere verwerkingstoepassingen.