Algemeen

1,5 miljard batterijen ingezameld

Stibat meldt dat het aantal in Nederland ingeleverde batterijen inmiddels over de grens van 1,5 miljard is gegaan. De stijging in de inzameling neemt steeds verder toe. In 2008 werden 89% van de afgedankte batterijen milieuvreindelijk recycled. Het jaar daarvoor was dat 86%. Ook het aantal inleverpunten nam wederom toe tot 22.570. In 2008 leverde de Nederlandse bevolking 137 miljoen batterijen gescheiden in. Nog 16 miljoen batterijen verdwenen in de afvalbak, 1 miljoen minder dan een jaar daarvoor. Bij Stiba aangesloten fabrikanten en importeurs verkochten in 2008 ruim 371 miljoen batterijen, 11% meer dan in 2007.